Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > default
říjen 13
Vyhledávání AES klíčů v paměti procesů

Kvůli některým svým pokusům, pentestům a zkoumání volatile state jsem si napsal prográmek na vyhledávání AES klíčů v paměti. Vzhledem k tomu, že to je zajímavý koncept a přitom poměrně neznámý, tak jsem si říkal, že udělám kamarádovi radost a napíšu i něco techničtějšího než kalendář :-)

Je to součást mého nástroje BitColdKit, přesněji jeho funkce BitColdKit-FindAesKeys. Funkce hledá AES klíče buď v nějakém souboru na disku (nejspíš asi memory dump provedený procdumpem nebo celý RAM imidž - ten vytvářím třeba pomocí nástroje RamCapturer). Umí ale hledat i přímo v paměti nějakého běžícího procesu, stačí zadat jeho jméno, nebo process Id.

AES klíče jsou bezva :-) Cokoliv je dneska šifrované AESem. BitLocker například. Nebo webové aplikace a služby (web service) velmi rády využívají šifrované cookies, nebo view state. SQL databáze mohou být šifrované. ADFS i microsoft identity manager (FIM/MIM/MIIS/ILM) si šifrují nějaké tajné údaje v databázi. SharePoint má hesla managed accountů i jiné tajné údaje samozřejmě šifrovaná v databázi. Rozličné password managery (keepass) také šifrují svoje databáze hesel pomocí AES a mají tedy tyto šifrovací klíče v paměti po dobu svého běhu.

Jak to funguje

Nemusíte vůbec vědět, kde ty klíče v paměti jsou. AES klíče jsou sice jen 16B (AES 128) až 32B (AES 256) dlouhé. Takže jak je najdete aniž byste věděli, kde by v té paměti přibližně měly být? Mohli byste začít tím, že vyhledáte bloky paměti s vysokou entropií - klíče budou nejspíš hodně náhodné, aby byla šifra kvalitní. Ale tohle není efektivní, jak jsem prověřil. Paměť je plná různých entropických bloků. Tohle není cesta.

Lepší je využít key schedule. Na šifrování se nepoužívá přímo jen AES klíč. Nejprve se AES key rozšíří do tzv. key schedule, což je blok o velikosti 176B pro AES 128, délce 208B pro AES 192 a velikosti 240B pro AES 256. A teprve touto key schedule se projíždí a xorují vstupní data a vzniká výsledný šifrát. Generování key schedule je zbytečně pomalé na to, aby se to dělalo při každém požadavku na šifrování. Takže všechny AES knihovny vždycky při inicializaci klíče vytvoří rovnou key schedule a tu mají dlouhodobě v paměti místo toho klíče. Dělají to tak samozřejmě i netfx třídy RijndaelManaged a AesCryptoServiceProvider.

Není až tak důležité, jak taková AES key schedule vzniká z klíče, ale můžete se podívat na obrázky:


Části klíče se prostě nějak zaxorují do sebe a tak se postupuje až je to komplet tak dlouhé, jak je potřeba. No a máme key schedule.

Co je na tom parádní, že na začátku je přímo ten AES key. A za ním následuje mnoho bajtů, které jsou z něho přímo vypočítány. Takže se to krásně hledá.

Prostě jedete po paměti, u každého bajtu se zastavíte a zkusíte to od jeho pozice vzít jako potenciální AESový klíč. Podle těchto 16B/32B napočítáte, jak by vypadala šedula, kdyby to byl opravdu klíč. A porovnáte to s tím, co je ve stutečnosti v paměti. Pokud to sedí, tak to byl klíč. Pokud to nesedí, tak to klíč nebyl.

Napsal jsem si tedy svoji vlastní implementaci AESu do C# (viz. zdrojáky BitColdKitu) a používám svoji počítačku key schedule.

Jak to vyzkoušet

Pokud to chcete otestovat, prostě si stáhněte BitColdKit. Přímo z paměti procesu můžete klíče hledat buď pokud proces běží pod stejným účtem jako BitColdKit - to ani nemusíte být členem skupiny Administrators. Pokud proces běží pod jiným účtem, budete muset být členem skupiny Administrators, aby mu mohl BitColdKit přečíst paměť. Přesněji řečeno, pro čtení paměti cizích procesů potřebujete právo (user right) Debug programs (SeDebugPrivilege).

Nejjednodušší a nejhezčí je pokus na BitLocker. Jestli máte na počítači BitLockerem zašifrovaný, a aktuálně odemčený, nějaký oddíl, jeho AES klíč je v paměti RAM. Udělejte si memory dump pomocí RamCapturer a ve výsledku najdete AES klíče (neboli FVEK). Trvá to cca 20 minut pro 8 GB RAM memory image pro jednu délku klíče, pokud víte jakou hledáte.

Dá se to zkusit také na lsass, nebo nějaké w3wp procesy IISka. A cokoliv jiného, co šifruje AESem.

Krásně to funguje na keepass. Keepass si šifruje databázi hesel právě AES klíčem odvozeným z vašeho vstupního hesla. Stačí ho tedy spustit, zadat to vstupní heslo (master password) a potom pomocí BitColdKit-FindAesKeys -process keepass klíč vyndat z paměti.

Jen tak bokem, keepass má také v paměti všechna uložená hesla, která jste použili, v čisté formě, takže se také dají získat z memory dumpu. BitColdKit má na to funkci BitColdKit-FindString, která právě hledá v paměti procesů nějaké řetězce v čisté formě.

říjen 12
Školní kalendář v PowerShellu

Kamarád mě pořád otravuje, že prý mám něco konečně napsat, jinak ten můj blog přestane číst. A protože on tvrdí, že je jediným čtenářem, tak jsem mu musel jeho přání splnit. Bylo by mě tu smutno.

Otázka zůstává, jestli zrovna tohle využije. Udělal jsem si pro Janka školní kalendář v PowerShellu, aby se konečně naučil měsíce. Tak třeba se to někomu bude líbit. Výběr těch barev mě zabral tak tři hodiny. Hrůza.

Ve skriptu stačí hned na začátku změnit nadpis $title a seznam volných dnů v proměnné $specialDays2.

[string] $title = 'Školní kalendář pro mého Janíčka'

[string[]] $specialDays2 = @(
 '7.10.',
 '18.11.',
 '22.12.',
 '23.12.',
 '27.12.',
 '28.12.',
 '29.12.',
 '30.12.',
 '13.4.'
 )

[string[]] $specialDays = @(
 '28.9.',
 '28.10.',
 '17.11.',
 '24.12.',
 '25.12.',
 '26.12.',
 '1.1.',
 '14.4.',
 '17.4.',
 '1.5.',
 '8.5.',
 '5.7.',
 '6.7.'
 )

[string] $zeroSpring = '2016-03-20'
[string] $zeroSummer = '2016-06-21'
[string] $firstAutumn = '2016-09-22'
[string] $firstWinter = '2016-12-21'
[string] $firstSpring = '2017-03-20'
[string] $firstSummer = '2017-06-21'
[string] $zeroAutumn = '2017-09-22'
[string] $zeroWinter = '2017-12-21'

[int] $year = 2016
[int] $startMonth = 9
[string] $outFile = Join-Path $env:TEMP ('skolni-kalendar-{0}-{1}.htm' -f $year, ($year + 1))

[int[]] $monthSeparators = @(1, 6)

#
#

[hashtable] $monthNames = @{

  1 = 'Leden'
  2 = 'Únor'
  3 = 'Březen'
  4 = 'Duben'
  5 = 'Květen'
  6 = 'Červen'
  7 = 'Červenec'
  8 = 'Srpen'
  9 = 'Září'
 10 = 'Říjen'
 11 = 'Listopad'
 12 = 'Prosinec'

 }

[hashtable] $dayNames = @{

 1 = 'Pondělí'
 2 = 'Úterý'
 3 = 'Středa'
 4 = 'Čtvrtek'
 5 = 'Pátek'
 6 = 'Sobota'
 7 = 'Neděle'

 }

[hashtable] $dayNamesShort = @{

 1 = 'Po'
 2 = 'Út'
 3 = 'St'
 4 = 'Čt'
 5 = 'Pá'
 6 = 'So'
 7 = 'Ne'

 }

[hashtable] $dayNumbers = @{

 'Monday' = 1
 'Tuesday' = 2
 'Wednesday' = 3
 'Thursday' = 4
 'Friday' = 5
 'Saturday' = 6
 'Sunday' = 7

 }

[hashtable] $seasons = @{

 1 = 'zima'
 2 = 'jaro'
 3 = 'léto'
 4 = 'podzim'

 }

#
#

[DateTime] $start = [DateTime]::Parse(('{0}-{1:D2}-01' -f $year, $startMonth))

#
#

function NewDay ([int] $day, [int] $month, [int] $year, [bool] $weekend, [bool] $holiday, [int] $preDaysToMonday, [int] $postDaysToSunday, [int] $dayOfWeek, [int] $season)
{
 [PSObject] $newDay = New-Object PSObject

 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name day -Value $day
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name month -Value $month
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name year -Value $year
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name weekend -Value $weekend
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name holiday -Value $holiday
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name preDays -Value $preDaysToMonday
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name postDays -Value $postDaysToSunday
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name dayOfWeek -Value $dayOfWeek
 Add-Member -Input $newDay -MemberType NoteProperty -Name season -Value $season

 return $newDay
}

function Season ([DateTime] $dayDate) {

 $date = $dayDate.Date

 if ($date -lt $zeroSpring) {

  return 1
 }

 if (($date -ge $zeroSpring) -and ($date -lt $zeroSummer)) {

  return 2
 }

 if (($date -ge $zeroSummer) -and ($date -lt $firstAutumn)) {

  return 3
 }

 if (($date -ge $firstAutumn) -and ($date -lt $firstWinter)) {

  return 4
 }

 if (($date -ge $firstWinter) -and ($date -lt $firstSpring)) {

  return 1
 }

 if (($date -ge $firstSpring) -and ($date -lt $firstSummer)) {

  return 2
 }

 if (($date -ge $firstSummer) -and ($date -lt $zeroAutumn)) {

  return 3
 }

 if (($date -ge $zeroAutumn) -and ($date -lt $zeroWinter)) {

  return 4
 }

 if ($date -ge $zeroWinter) {

  return 1
 }
}

function PreDays ([DateTime] $start) {

 [int] $preDays = 0

 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Saturday) { $preDays = 5 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Sunday) { $preDays = 6 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Monday) { $preDays = 0 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Tuesday) { $preDays = 1 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Wednesday) { $preDays = 2 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Thursday) { $preDays = 3 }
 if ($start.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Friday) { $preDays = 4 }

 return $preDays
}

function PostDays ([DateTime] $end) {

 [int] $postDays = 0

 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Monday) { $postDays = 6 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Tuesday) { $postDays = 5 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Wednesday) { $postDays = 4 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Thursday) { $postDays = 3 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Friday) { $postDays = 2 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Saturday) { $postDays = 1 }
 if ($end.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Sunday) { $postDays = 0 }

 return $postDays
}

#
#

[hashtable] $calendar = @{}

[DateTime] $pointer = $start
[int] $monthPointed = 0

while ($pointer -ne $start.AddYears(1)) {

 [int] $preDays = 0

 if ($pointer.Month -ne $monthPointed) {

  $monthPointed = $pointer.Month
  [void] $calendar.Add($monthPointed, (New-Object System.Collections.ArrayList))

  $preDays = PreDays $pointer
 
 }

 $nextDay = $pointer.AddDays(1)
 [int] $postDays = 0

 if ($nextDay.Day -eq 1) {

  $postDays = PostDays $pointer
 }

 [bool] $isWeekend = ($pointer.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Saturday) -or ($pointer.DayOfWeek -eq [System.DayOfWeek]::Sunday)
 [bool] $isHoliday = ($specialDays -contains ('{0}.{1}.' -f $pointer.Day, $pointer.Month)) -or ($specialDays2 -contains ('{0}.{1}.' -f $pointer.Day, $pointer.Month))

 [void] $calendar[$monthPointed].Add((NewDay -day $pointer.Day -month $pointer.Month -year $pointer.Year -weekend $isWeekend -holiday $isHoliday -preDaysToMonday $preDays -postDaysToSunday $postDays -dayOfWeek $dayNumbers[$pointer.DayOfWeek.ToString()] -season (Season $pointer)))

 $pointer = $nextDay
}

#
#

#
#

[System.Text.StringBuilder] $outHtml = New-Object System.Text.StringBuilder

[void] $outHtml.AppendLine(('<html><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"><title>{0}</title>' -f $title))
[void] $outHtml.AppendLine('<style>')

[void] $outHtml.AppendLine('* { font-family: "Segoe UI",Arial,sans-serif; }')
[void] $outHtml.AppendLine('h1 { text-align: center; }')
[void] $outHtml.AppendLine('table { border-spacing: 0; margin: 0 auto; }')
[void] $outHtml.AppendLine('table.wrapper { table-layout: fixed; }')
[void] $outHtml.AppendLine('th { text-align: center; font-size: 120%; background-color: #E9E9E9; padding: 5px; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td { padding: 5px; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.dayName { padding-left: 10px; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.dayDate { padding-right: 10px; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.day { text-align: center; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.dayWinter { background-color: #EAF4FF; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.daySpring { background-color: #EAFFD5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.daySummer { background-color: #FFEAEA; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.dayAutumn { background-color: #FFFFD5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.holidayWinter { font-weight: normal; background-color: #D5E9FF; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.holidaySpring { font-weight: normal; background-color: #DAFFB5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.holidaySummer { font-weight: normal; background-color: #FFD5D5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.holidayAutumn { font-weight: normal; background-color: #FFFFB5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.weekendWinter { font-weight: bold; background-color: #D5E9FF; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.weekendSpring { font-weight: bold; background-color: #DAFFB5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.weekendSummer { font-weight: bold; background-color: #FFD5D5; }')
[void] $outHtml.AppendLine('td.weekendAutumn { font-weight: bold; background-color: #FFFFB5; }')

[void] $outHtml.AppendLine('</style>')
[void] $outHtml.AppendLine('</head>')
[void] $outHtml.AppendLine(('<body><table class="wrapper"><tr><td colspan="{0}"><h1>{1}</h1></td></tr>' -f (12 + $monthSeparators.Length), $title))

#
#

function DayCell ([int] $i, [int] $row)
{
 [Text.StringBuilder] $dayCell = New-Object Text.StringBuilder

 #[void] $dayCell.Append('<td><table><tr>')

 $oneDay = $calendar[$i][$row]

 [string] $class = 'day'

 if ($oneDay.holiday) {

  $class = 'holiday'
 }

 if ($oneDay.weekend) {

  $class = 'weekend'
 }

 switch ($oneDay.season) {

  1 { $season = 'Winter' }
  2 { $season = 'Spring' }
  3 { $season = 'Summer' }
  4 { $season = 'Autumn' }
 }

 if (-not ([object]::Equals($oneDay, $null))) { 

  [void] $dayCell.Append(('<td class="day dayName {0}{1}">{2}</td><td class="day dayDate {0}{1}">{3}.{4}.</td>' -f $class, $season, $dayNamesShort[$oneDay.dayOfWeek], $oneDay.day, $oneDay.month))

 } else {

  [void] $dayCell.Append(('<td class="day dayName {0}{1}">&nbsp;</td><td class="day dayDate {0}{1}">&nbsp;</td>' -f $class, $season))
 }

 #[void] $dayCell.Append('</tr></table><td>')

 return $dayCell.ToString()
}

function MonthCells ([int] $i, [int] $maxDays) 
{
 [Text.StringBuilder] $cells = New-Object Text.StringBuilder

 [int] $dayCounter = 1
 for ($row = 0; $row -lt $maxDays; $row++) {

  [void] $cells.Append('<tr>')

  [void] $cells.Append((DayCell $i $row))

  [void] $cells.AppendLine('</tr>')

  if ($dayCounter -lt 7) {

   $dayCounter ++
 
  } else {

   $dayCounter = 1
  }
 }

 return $cells.ToString()
}

function MonthCell ([int] $i, [int] $maxDays, [int] $year)
{
 [Text.StringBuilder] $month = New-Object Text.StringBuilder

 [void] $month.Append('<td class="month">')

 [void] $month.Append(('<table class="month" id="month{0:D2}">' -f $i))
 [void] $month.Append('<tr>')
 [void] $month.Append(('<th colspan="2">{0}<br/>{1}</th>' -f $monthNames[$i], $year))
 [void] $month.AppendLine('</tr>')
 [void] $month.AppendLine('<tr><td colspan="2"></td></tr>')

 [void] $month.Append((MonthCells $i $maxDays))

 [void] $month.Append('</table>')

 [void] $month.AppendLine('</td>')

 return $month.ToString()
}

#
#

[int] $maxDays = 0
foreach ($oneMonth in $calendar.Keys) {

 $maxDays = [Math]::Max($maxDays, $calendar[$oneMonth].Count)
}

[void] $outHtml.Append('<tr>')

for ($i = $startMonth; $i -le 12; $i++) {

 [void] $outHtml.Append((MonthCell $i $maxDays $year))

 if ($monthSeparators -contains $i) {

  [void] $outHtml.AppendLine(('<td class="monthSept"></td>'))
 }
}

for ($i = 1; $i -lt $startMonth; $i ++) {

 [void] $outHtml.Append((MonthCell $i $maxDays ($year + 1)))

 if ($monthSeparators -contains $i) {

  [void] $outHtml.AppendLine(('<td class="monthSept"></td>'))
 }
} 

[void] $outHtml.AppendLine('</tr>')

#
#

[void] $outHtml.AppendLine('<tr>')


[void] $outHtml.AppendLine('</table></body></html>')
$outHtml.ToString() | Set-Content -LiteralPath $outFile -Encoding UTF8

No a to je pro dnešek všechno, přátelé.

září 16
Ponožka jako vhodný bezpečnostní doplněk k vašemu telefonu

Od jakživa používám Jankovu ponožku jako obal na mobil. No dobrá, tak už si je kupuju i sám, přecejenom už trošku vyrostl. Ale minulý týden jsme na, i pro mě velmi přínosném, CHFI kurzu, zjistili, že to má dokonce i bezpečnostní vlastnosti. Podle pana účastníka není problém z otisků prstů zjistit, alespoň přibližně, jaký kód na mobilu člověk má.

Na mém to nejde, protože je vždycky pěkně vyleštěný:

září 12
Show ohledně přesunu StartSSL do Číny

Dorazil mi mailem odkaz na článek o tom, že certifikační autorita StartSSL byla přesunuta do Číny. Pod článkem je změť histerických komentářů. Nešilte.

Co je na tom jako špatně? Zřejmě má někdo strach, že Číňani začnou dělat MITM a začnou odposlouchávat nějaké webové komunikace. A že začnou generovat podvžené digitální certifikáty pro podpis kódu (exe, powershell apod.). Tak to jsem se právě zbláznil strachem.

A měli by i všichni ostatní, kdo mají například notebook nebo mobil Lenovo. Firma se přímo chlubí tím, že je čínská. Na mém iPhone je zezadu hrdě napsáno assembled in China. Hlavní výrobce TPM čipů, firma Infineon, má v Číně oddělení R&D (research and development) i oddělení Production, jak je hrdě manifestováno tady. Například firma Home Credit provozuje v Česku jenom plivátko, v Číně je největším poskytovatelem osobních půjček, což bude o několik nul více, než v prostoru pro nás deset miliónů.

Právě se mi promočily gatě.

Jako od kdy je Čína víc zlá, než US například. Kdyby se udělala statistika, zvlášť na root.cz, tak předpokládám, že víc článků tam bude o tom, jak US špicluje všechny a všechno. Proč by vás nemohla odposlouchávat například německá rozvědka, čistě proto, že Mutti nařídila raději odposlechnout všechno, aby se předešlo nějakým dalším terorům?

Takže v klidu. Certifikační autority (CA) jsou například do Microsoft systémů vpouštěny na základě požadavkůch zvaných Microsoft Trusted Root Certificate Program. Je zde požadavek na nezávislý audit, a to jak pro vstup do programu (intake process) tak i opakovaně každoročně (continuing requirements).

I v tuto chvíli (April 2016) jsou v něm například China Financial Certification Authority (CFCA), China Internet Network Information Center (CNNIC) i WoSign CA Limited a Guang Dong Certificate Authority (GDCA) a Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd. (SHECA).

Nebo například Government of Saudi Arabia, NCDC (Saudská Arábie), Chunghwa Telecom Corporation (Taiwan), Government of Taiwan, Government Root Certification Authority (GRCA) (Taiwan), Government of Hong Kong (SAR), Hongkong Post, Certizen (Hong Kong), Government of India, Ministry of Communications & Information Technology, Controller of Certifying Authorities (CCA) a také třeba Government of Turkey, Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM) a TurkTrust.

Korejci tu svoji dokonce rovnou nazývají takto - Korea Information Security Agency (KISA).

A to jsem to vybral čistě pouze na základě jejich jmen.

Pokud si tedy nezrušíte všechny CA kromě našich českých a nevyhodíte veškeré hardware vybavení, které není české :-), tak si vyměňte spodky a v pohodě pokračujte.

září 08
PowerShellová bleskovečka - aneb jak najdu neaktivní počítače

Počítače si mění heslo automaticky samy každý 30 dnů. Takže pokud si už 95 dnů heslo nezměnily, tak jsou asi polomrtvé:

dsquery * domainRoot -filter "(&(sAMAccountType=805306369)(pwdLastSet<=$(([DateTime]::Now.AddDays(-95) - [DateTime]::Parse('1601-01-01')).Ticks)))" -limit 0 | % { $_.Trim('"') } | Sort
srpen 17
Jak vzniká pocit, že Windows je úplně zabagovanej

Třeba takto. Nějakej "výzkumník" objeví (dlouho známý) velmi těžko zneužitelný nedostatek a když o tom napíše dostatečné hrozivý článek tak je z toho hned poprask a lidi ládují do registrů bezhlavě hodnoty, které zablokují všechno. Ten článek je v podstatě komplet přehnané strašení. Upozorňuje to explicitně navíc na firemní oběti, protože to ani pro workgroup počítače ani pro doménové stroje mimo dosah DC nefunguje.

Zaprvé to využívá SMB přístup do internetu. Jestli má firma na svém firewallu povolen zevnitř přístup na SMB do internetu, tak to se pak nemá proč divit. Druhak jestli firma neimplementuje žádnou multifaktorovou autentizaci, tak se nemá čemu divit. Takže prostor pro útok je minimální.

Třeťak to vychytává NTLMv2 response. Což je zasolená MD5 hash hesla. Takže jestli má uživatel správně dlouhé a komplexní heslo, to znamená alespoň 12 znaků, tak při použití nejrychlejšího nástroje hashcat a jedné GPU za cca 5000 Kč to bude krekovat cca 76 000 let. Takže drama největší. Začal jsem se toho děsně obávat.

Pokud chce někdo vychytávat hesla uživatelů, tak garantuju, že pokud uděláte stránku s nápisem "přihlašte se pomocí svého firemního účtu", tak to do toho formuláře zadá každý druhý uživatel a nemusí se krekovat žádná hash.

Dále rada na konci článku ohledně použití hodnoty RestrictReceivingNTLMTraffic a RestrictSendingNTLMTraffic je už úplný nesmysl, to se na mě nezlobte. Blokovat "receiving NTLM" (neboli Network Security: Restrict NTLM: Incoming NTLM traffic) tzn. příjem NTLM na straně podnikového klienta nejspíš provozně nevadí, ale zaručeně to neřeší popisovanou vulnerabilitu.

Ano, zablokovat "sending NTLM" (neboli Network Security: Restrict NTLM: Outgoing NTLM traffic) by proti tomuto "útoku" ochránilo. Dobrá tak to udělejte a užijte si těch padesát věcí, které vám potom nepojedou. Tohle nastavení, tedy zablokovat NTLM se snažím dělat posledních pár let všude, kde dělám nějaké zabezpečení a ze zkušenosti můžu garantovat, že to udělat nemůžete. Protože vám potom x věcí prostě nepojede. První je RDP v 90% případů. Druhý je SQL klienti v 50% případů. NTLM prostě v podnikové síti vypnout nejde, protože to na to není připravené. Howgh.

Takže až zase budete číst nějaké strašáky, tak to berte jako stejnou propagandu, jako jsou libovolné jiné zaručeně "nejdůvěryhodnější" články o politice, válkách, společnosti, ekologii apod.

srpen 15
Narozen hackerem :-)

Jsem prostě rozenej hacker :-) Dojdu po měsíci školit do GOPASu v Praze a vidím, že máme na učebnách nové hypermoderní displeje zobrazující seznam účastníků a také heslo na WiFi a kód na dveře. Asi jsem se narodil hackerem, protože první co mě napadlo, bylo jít se podívat ven, jestli ten kód na dveře není vidět skrze naše skleněné dveře. Dveře jsou prosklené, s kódovou klávesničkou, a přímo za nimi jsou učebny s viditelnými displayi :-)

No trošku mě zklamalo, že to vidět není. Údajně to dřív vidět bylo, ale už si toho někdo všiml a panely na inkriminovaných místech zobrazují jen hvězdičky :-)

Škoda, těšil jsem se, že budu mít hezkou přednášku na HackerFest :-)

červenec 20
Vyhledání adresářů, které se už dlouho nezměnily

Problém - máme file server a potřebujeme najít všechny adresáře, jejichž obsah se už dlouho nezměnil. Použijeme k tomu samozřejmě PowerShell. Vyhledat dlouho nezměněné soubory není vůbec problém, stačí porovnat jejich atribut LastWriteTime. Jenže tohle nechceme, bude toho obvykle (sto)(deseti)tisíce, prostě mnoho. Já chci vidět jen adresář, jehož celý obsah má poslední modifikaci starší, než například 410 dnů.

Takže zde je funkce, která prohledá celou adresářovou strukturu a vrátí jen adresáře, jejichž žádný soubor se nezměnil nedávno, než před nějakým počtem dnů.

function Get-FsAgeMap (
 [Parameter(Position=0, Mandatory=$true)] [ValidateScript({ Test-Path $fsRoot })] [string] $fsRoot,
 [Parameter(Position=1)]         [ValidateScript({ $_ -ge 0 })] [int] $ageDaysAtLeast = 0,
                                     [switch] $returnOnlyParent
 )
{
 if ($returnOnlyParent -and ($ageDaysAtLeast -eq 0)) {

  throw 'You must specify some minimum days of age to use the -returnOnlyParent parameter'
 }

 $fsRoot = $fsRoot.TrimEnd('\')

 [hashtable] $ageMap = @{}
 [bool] $uncFsRoot = $fsRoot -like '\\?*\?*'

 # Note: using -Force parameter in order to obtain System and Hidden files as well
 dir $fsRoot -Recurse -Force | ? { -not $_.PsIsContainer } | % { 

  [IO.FileInfo] $oneFile = $_
  [int] $ageDays = ([DateTime]::Now - $oneFile.LastWriteTime).TotalDays

  [string] $onePath = $oneFile.FullName
  while ($true) {

   [string] $onePath = Split-Path -Parent $onePath

   if ((-not ([string]::IsNullOrEmpty($onePath))) -and ($onePath.Length -ge $fsRoot.Length)) {

    if ($ageMap.ContainsKey($onePath)) {

     $ageMap[$onePath] = [Math]::Min($ageDays, $ageMap[$onePath])

    } else {

     [void] $ageMap.Add($onePath, $ageDays)
    }
   
   } else {

    break
   }
  }
 }

 if ($ageDaysAtLeast -gt 0) {

  [Collections.ArrayList] $ageMapKeys = $ageMap.Keys
  foreach ($oneAgeMapKey in $ageMapKeys) {

   if ($ageMap[$oneAgeMapKey] -lt $ageDaysAtLeast) {

    [void] $ageMap.Remove($oneAgeMapKey)
   }
  }

  if ($returnOnlyParent) {

   [Collections.ArrayList] $ageMapKeys = $ageMap.Keys
   $ageMapKeys.Sort()

   [int] $i = 0
   while ($i -lt $ageMapKeys.Count) {

    [string] $oneAgeMapKey = $ageMapKeys[$i]
    $i ++

    while (($i -lt $ageMapKeys.Count) -and ($ageMapKeys[$i] -like (Join-Path $oneAgeMapKey '?*'))) {

     [void] $ageMap.Remove($ageMapKeys[$i])
     $i ++
    }
   }
  }
 }

 return $ageMap
}

Zavoláte to jednoduše, buď s pomocí lokální cesty, nebo pomocí UNC síťové cesty, to je jedno. Parametr returnOnlyParent způsobí, že ve výsledku budou opravdu jen ty nejvrchnější adresáře. Pokud byste to tam nedali, tak by to vrátilo všechny adresáře, jejichž obsah je starší než zadaný počet dnů, takže by tam jedna podcesta byla zbytečně vícekrát. Například takto:

$ageMap = Get-FsAgeMap -fsRoot '\\fs1\profiles' -ageDaysAtLeast 210 -returnOnlyParent

 

červen 15
Všechno je tu boží!

Dvacet minut, padesát poslechů a ještě najít anglická slova jsme tu museli, abychom zjistili český text Všechno je tu boží z filmu Lego příběh. Ten čtvrtý verš není skoro rozumět.

Tak výsledek je tady:

všechno je tu boží
všechno jde ti líp když jsi týmový hráč
všechno je tu boží
tak teď žít chcem sen náš

Teď už si to z hlavy nikdy nevyndám :-)

červen 15
Mimikatz se nezajímá o délku hesla

Zde je jednoscreenshotová odpověď na dotaz z dnešní konference časopisu Chip o Windows 10. Ano, mimikatz bere všechny délky hesel, čtrnáct znaků nehraje roli. Čtrnáct znaků hrávalo roli ve Windows XP, kde se pro delší hesla už neukládala LM hash, která šla kreknout pomocí rainbow table během pár sekund.

Na mé přednášce se jednalo o plné textové formy hesel v paměti lsass procesu, které tam sice taky někdy nejsou, ale určitě se to neřídí délkou 14 znaků:

květen 31
WPA a WPA2 otázka a odpověď ohledně rainbow table

Dneska dorazila otázka:

... Pak jsem se ale zacetl do ruznych doporuceni, napr http://cybercoyote.org/classes/wifi/wpa2.shtml a vsude se pise, ze nazev site ma byt nahodne generovanych 32 znaku a heslo 64 znaku ...

Due to the naive design of WPA2, the name of your network is the starting point for hackers. It is broadcast in the clear, and it's easy to look up your encryption key on widely available rainbow tables if your SSID is simple.

... Já jsem dosud žil v domění, že na názvu SSID záleží jen do tý míry, aby pokud možno neobsahovalo jméno firmy a tak nelákalo záškodníky. A že s 20znakovým heslem jsem v klidu. I když mám teda pocit, že jsem něco o vlivu dálky SSID taky nedávno čet. Ale když nad tím teď přemejšlím, tak mi není, jasný proč by to mělo mít vliv ...

Odpověď

To jsou mi zase rady. A nějaká teorie o jednoduchém SSID jak to jde pak strašně jednoduše krekovat pomocí rainbow-table.

Nezkoumal jsem to nějak moc do detailu, ale WPA a WPA2 údajně používají SHA-1 hash hesla zasoleného SSID (pairwise transient key (PTK)). To znamená, zjednodušeně, že se heš generuje z heslo+SSID. Tím se ten zahešovaný text prodlouží (obrazně řečeno, ono se to mixuje dohromady samozřejmě). Solí se to SSID aby nešlo poznat rovnou, že dvě sítě mají stejné heslo. Sůl je z definice soli známá a veřejná.

Pokud by útočník získal výslednou heš(heslo+SSID), tak z toho heslo přímo nedostane, od toho je tam ta hash. Může zkusit buď brute-force, nebo rainbow-table.

Aby to bylo lépe chráněné proti brute-force tak se ta SHA-1 hash zatočí ve skutečnosti 16388 krát, výpočet je tudíž poměrně pomalejší. Rychlost brute-force kreku pomocí https://hashcat.net a jedné GPU karty to krásně dokumentuje dole v tabulce. Zatímco to je schopné počítat pro SHA-1 celých 3 037 000 000 heší za sekundu, tak v případě WPA/WPA2 to dokáže pouze 142 000 heší za sekundu.

Jak dlouho by tedy trvalo kreknout WPA heslo z takto zahešovaného produktu? Řekněme heslo osm znaků, na každé pozici znaku cca 80 možných (26 malých, 26 velkých, 10 čísel a paušálně do 80 speciální znaky). Takových hesel na brute-force je 80^8 = 1 677 721 600 000 000. Děleno 142 000 za sekundu je 374 let.

Jak je na tom rainbow-table? Zaprvé si musíte uvědomit, že tu rainbow tabulku musí nejprve někdo napočítat, což by na tom jednom GPU trvalo přesně stejně, tzn. 374 let. Zadruhé to bude delší, protože rainbow tabulku musíte počítat pro osolená hesla. Takže v případě SSID délky 3 znaky a hesla pořád jen osmiznakového by to trvalo 80x80x80x374 let což je 192 milionů let. Možná trošku méně, protože do SSID si nedáváte speciální znaky.

A nejspíš ještě méně, protože každé dva roky se zdvojnásobuje výkon hardware, takže by se to postupem času zrychlovalo - až mě bude 90 let (je mi 36 let tzn. 2^27 krát rychlejší krek), tak to bude akorát hotovo.

Napočítat je pěkné. Ale taky musíte uvážit, že se ta tabulka musí někde uložit. Rainbow tabulka pro hesla osmiznaková má velikost 460 GB. Jenže tady při tříznakovém SSID máme heslo už jedenácti znakové. Taková tabulka by byla něco jako 10x10x10x460 GB (neroste to osmdesátkrát, rainbow-table jde komprimovat), což dělá pěkných 460 TB.

Takže až to ti borci z článku za 50 let napočítají, tak v té době už to asi moc místa žrát nebude :-)

Samozřejmě se dá spekulovat o tom, že bychom mohli počítač na více grafických kartách, ale to by zase stálo mnohem víc peněz. A to se tu bavíme o hesle osmiznakovém, což doufám každý už dávno ví, že osmiznaková hesla jsou obecně hodně špatně. Libovolné časy si vynásobte osmdesáti pro každý další znak v hesle.

A ani tak nemá útočník vyhráno. Má sice napočítanou rainbow-tabulku hodnot PTK. Jenže ono se to PTK nepřenáší jen tak samo, samozřejmě :-) To by se dal udělat reply útok. Každé ověření znovu ještě zasolí to PTK nějakým randomem.

Takže tu tabulku potom vezmete a opět netriviálně (ale už rychleji) přepočítáváte na jejím základě celou tu ověřovací transakci.

Naivní design?

květen 24
Aktuální hitovka - kontrola ukradené emailové adresy

​V poslední době je žhavým hitem možnost nechat si na webu zkontrolovat, jestli se vaše emailová adresa nenachází v nějaké databázi ukradených přihlašovacích údajů. Údajně.

Moje technologie zachází dokonce ještě dál a umí zkontrolovat zda někdo neukradl dokonce číslo vaší kreditní ​karty.

Zkuste zde: https://www.sevecek.com/UkradeneKarty/byla-vase-karta-ukradena.htm

květen 19
Poděkování a prezentace z konference GOPAS TechEd 2016

Děkuji všem co byli na mých přednáškách na TechEd a doufám, že se jim to líbilo a hlavně, že je to bavilo! Příští rok se těším opět na shledanou na konferenci, která už bude mít patnácté narozeniny! Už teď připravujeme například i nový formát přednášek.

Moje letošní prezentace ke stažení zde.​

V kalendáři mám přidány kurzy a WUG přednášku na červen a červenec.

květen 17
BitLockerem AES CBC vs. XTS-AES z dnešní přednášky o novinkách ve Windows 10

Nojo. Jak jsem se už zmiňoval, jsem chaotik. Dneska jsem předváděl, co znamená, když se na sektory disku zašifrovaného BitLocker používá jen prosté CBC. Pokud znáte dešifrovací klíč (tedy FVEK), můžete se podívat, že jste schopni dešifrovat téměř celý libovolný sektor i bez ohledu na to, jestli znáte jeho pozici na disku, nebo ne.

Každý sektor se šifruje nezávisle na ostatních sektorech. Inicializačním vektorem (IV) je pouze číslo sektoru vzhledem k oddílu.

Tím se myslí, že neznáte inicializační vektor (IV) pro AES CBC. Při dešifrování se vám nepodaří dešifrovat správně jen prvních 16 bytes (tedy velikost AES bloku). Zbytek sektoru uvidíte v pořádku. Viz. následující obrázek z mého ukázkového prográmku. Je v něm sektor plný ASCII znaků 16-255. Jen prvních šestnáct znaků je chaos.

Proč mi to nefungovalo na přednášce? Protože jsem blázen. Sektory jsou sice dlouhé 0x200, ale taky člověk musí začít na pozici tímto dělitelné. V obou případech jsem si prostě vzal 512 bajtů od poloviny jednoho do poloviny druhého sektoru. No prostě únava materiálu :-(

BitLocker Diffuser a XTS-AES

Proč to vadí? Proč nestačí jenom CBC? Vždyť jsem znal FVEK. Když znáte dešifrovací klíč, tak je přece jasné, že ty sektory dešifrujete.

Ale v případě offline sector-switch útoku ten FVEK neznáte. Nejste schopni nic sami dešifrovat. Ale přehodit dva zašifrované sektory (tedy nečitelné) můžete vždycky. Až se bude disk později normálně dešifrovat - uživatel si prostě počítač spustí - sektory se dešifrují korektně, kromě svých prvních 16 bajtů.

Dalo by se to tedy využít k tomu, že nahradíte, offline a bez znalosti klíče, některé systémové soubory, nebo konfiguraci v registrech. Samozřejmě byste museli vědět (offline bez dešifrování), které sektory máte vyměnit. Ale ono je v systému hodně míst, která mají poměrně pevnou pozici na disku.

Proto byl dříve v BitLocker proprietární Diffuser. A od Windows 10 je k dispozici standardní XTS-AES. A je dokonce výchozí. S jedním z těchto dvou algoritmů už sektory závisí na své pozici vzhledem k ostatním sektorům a nelze je tedy přehodit.

1 - 14Next
>
 

 Rychlovky lepší než tvítr

 
CD a wifi po vlaku 20.10.2016 20:43
čd opět předvádí, že mít WiFi ještě neznamená připojení do internetu. Ale jede hezky, jen co je pravda, nikdo moc nezatěžuje :-)
 
Windows 2012 13.10.2016 6:03
aaa, už se stahuje Windows Server 2016 RTM :-)
 
memorylíček ve službě Remote Registry 6.10.2016 10:38
memorylíček ve službě Remote Registry. U jednoho zákazníka to poněkud vytuhlo DCčka po celé evropě: https://support.microsoft.com/en-gb/kb/3105719
 
zhulený powershellu 27.6.2016 16:30
proč mě ten powershell pořád svádí psát místo operátoru -join operátor -joint ? :-)
 
můj nový security bulletin MS16-081 14.6.2016 22:00
můj nový security bulletin MS16-081: https://technet.microsoft.com/library/security/mt674627.aspx Je to sice jenom DoS a jenom "important", ale stejně :-)
 
(More Announcements...)