Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010
červen 01
Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010

Nejnovší verze tohoto skriptu je ve formě funkce Prepare-SPWebServer jako součást mé knihovny ADLAB na adrese: https://www.sevecek.com/files/ADLAB

Hurá. Konečně se mi podařilo to celé dokončit. Už to nemusím klikat ručně.

Když instalujete SharePoint, ani jeho SharePoint Products Configuration Wizard, ani když to provádíte pomocí New-SPConfigurationDatabase a Connect-SPConfigurationDatabase, neprovede se všechno, co se musí udělat. MS trošku podcenil instalaci SharePointu pod obyčejné uživatele - což sám přitom doporučuje a navíc sám SharePoint hlásí chyby, když to není splněno.

Už jsem tu jednou psal o nastavení oprávnění pro DCOM v případě služby Search. Ale to je jen jedna malinká součást mnohem většího počtu nastavení, která se musí udělat ručně. Tak jsem si na to konečně udělal skript. Hlavní čelendž byla to zabezpečení DCOMu.

Takže tu je můj skript. Ke stažení je to jako .TXT soubor tu (je to ale PowerShell).

Ještě než pustíte New-SPConfigurationDatabase nebo Connect-SPConfigurationDatabase

Nějaká příprava. Všiměte si, že skript vytváří SQL aliasy. Samozřejmě si to musíte trošku upravit, ale rámcově je to tu k dispozici. Skript je pro PowerShell a opakuji, musí se to přizpůsobit!

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spconfig" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spconfig"
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spcontent" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spcontent"
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spservices" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spservices"

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\SuperSocketNetLib'
  '/v' "Encrypt" '/t' 'REG_DWORD' /f '/d' 1


REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spconfig" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spconfig"
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spcontent" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spcontent"
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo'
  '/v' "spservices" '/t' 'REG_SZ' /f /d "DBMSSOCN,db1\spservices"

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\SuperSocketNetLib'
  '/v' "Encrypt" '/t' /f 'REG_DWORD' '/d' 1


& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe delete site "default web site"

& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe list apppool '/xml' | `
  & $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe delete apppool /in

& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe set config '/section:httpLogging' `
  '/dontLog:FAlse' '/selectiveLogging:LogAll'

& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe set config '/section:sites' `
  '-siteDefaults.logFile.logExtFileFlags:Date,Time,ClientIP,UserName,SiteName,
   ComputerName,ServerIP,Method,UriStem,UriQuery,HttpStatus,Win32Status,BytesSent,
   BytesRecv,TimeTaken,ServerPort,UserAgent,Cookie,Referer,ProtocolVersion,Host,
   HttpSubStatus'

& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe set config '/section:sites' `
  '-siteDefaults.logFile.logFormat:W3C'

& $env:windir\system32\inetsrv\appcmd.exe set config '/section:sites' `
  '-siteDefaults.logFile.Directory:E:\IIS-Logs'

No a potom, co provedete New-SPConfigurationDatabase nebo Connect-SPConfigurationDatabase

... je potřeba pokračovat právě na ta oprávnění pro DCOM, dodělat různé registrové klíče a hlavně je také správně zabezpečit

function Set-RegPermissions ( [string] $key, [string] $user )
{
 $keyObj = [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine.OpenSubKey( `
       $key, `
       [Microsoft.Win32.RegistryKeyPermissionCheck]::ReadWriteSubTree, `
       [System.Security.AccessControl.RegistryRights]::ChangePermissions `
      )

 $acl = $keyObj.GetAccessControl()

 $inherit = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]::ContainerInherit -bor `
       [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]::ObjectInherit
 $rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule ( `
       $user, `
       "FullControl", `
       $inherit, `
       'None', `
       "Allow" `
      )

 $acl.SetAccessRule($rule)

 $keyObj.SetAccessControl($acl)
}

function Adjust-Privilege ( [int] $privilege, [bool] $enable )
{
 $adjustPrivilege = @"
  using System;
  using System.Runtime.InteropServices;

  namespace Win32Api {

   public class NtDll {

    [DllImport("ntdll.dll", EntryPoint="RtlAdjustPrivilege")]
    public static extern int RtlAdjustPrivilege(
        ulong Privilege,
        bool Enable,
        bool CurrentThread,
        ref bool Enabled
       );

   }

  }
"@
 Add-Type -TypeDefinition $adjustPrivilege -PassThru

 $enabledBool = $enable

 $res = [Win32Api.NtDll]::RtlAdjustPrivilege($privilege, $true, $false, [ref] $enabledBool)

}

function Take-RegOwnership ( [string] $key )
{
 Adjust-Privilege 9 $true

 $keyObj = [Microsoft.Win32.Registry]::LocalMachine.OpenSubKey( `
       $key, `
       [Microsoft.Win32.RegistryKeyPermissionCheck]::ReadWriteSubTree, `
       [System.Security.AccessControl.RegistryRights]::TakeOwnership `
       )

 $acl = $keyObj.GetAccessControl()

 $acl.SetOwner([System.Security.Principal.NTAccount] ".\Administrators")

 $keyObj.SetAccessControl($acl)
}

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag\SPSearch4 VSS Writer' /ve /f
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag\SharePoint Services Writer' /ve /f
REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SQMServiceList' /ve /f

Set-RegPermissions 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag\SPSearch4 VSS Writer' "WSS_ADMIN_WPG"
Set-RegPermissions 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag\SharePoint Services Writer' "WSS_ADMIN_WPG"
Set-RegPermissions 'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SQMServiceList' "Administrators"

Take-RegOwnership 'Software\Classes\AppId\{000C101C-0000-0000-C000-000000000046}'
Take-RegOwnership 'Software\Classes\AppId\{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1}'

Set-RegPermissions 'Software\Classes\AppId\{000C101C-0000-0000-C000-000000000046}' "Administrators"
Set-RegPermissions 'Software\Classes\AppId\{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1}' "Administrators"


function Set-DCOMLaunchPermissions ( [string] $appID, [string] $user, [string] $domain )
{
 $app = Get-WmiObject -Query ('SELECT * FROM Win32_DCOMApplicationSetting WHERE AppId = "{0}"' -f $appId) `
      -EnableAllPrivileges

 $sdRes = $app.GetLaunchSecurityDescriptor()
 $sdRes

 $sd = $sdRes.Descriptor


 $trustee = ([wmiclass] 'Win32_Trustee').CreateInstance()
 $trustee.Domain = $domain
 $trustee.Name = $user

 $fullControl = 31
 $localLaunchActivate = 11

 $ace = ([wmiclass] 'Win32_ACE').CreateInstance()
 $ace.AccessMask = $localLaunchActivate
 $ace.AceFlags = 0
 $ace.AceType = 0
 $ace.Trustee = $trustee

 [System.Management.ManagementBaseObject[]] $newDACL = $sd.DACL + $ace

 $sd.DACL = $newDACL

 $app.SetLaunchSecurityDescriptor($sd)
}


Set-DCOMLaunchPermissions '{000C101C-0000-0000-C000-000000000046}' 'WSS_ADMIN_WPG' $null
Set-DCOMLaunchPermissions '{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1}' 'WSS_ADMIN_WPG' $null


icacls e: /Grant wss_wpg:R

Set-SPDiagnosticConfig -LogLocation E:\SP-Logs

Initialize-SPResourceSecurity
Install-SPHelpCollection -All
Install-SPService
Install-SPFeature -AllExistingFeatures
Install-SPApplicationContent

Tak snad se to bude někomu hodit :-)

Comments

Re: Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010

dne 14.7.2012 proběhla aktualizace .TXT souboru ke stažení (není to v tomhle skriptu na webu):

úprava TaxonomyPicker.ascx podle článku http://support.microsoft.com/kb/2481844

a kvůli User Profile Service se musí ještě přidat do MSI ActiveX Network Service
ondass on 14.7.2012 2:07

Re: Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010

dobry den,
mohla byste pridat ke stazeni verzi skriptu pro 2013, jak jsme se o tom bavili pred par tydny na skoleni?

predem diky moc!
Martin Strban on 5.2.2014 12:54

Re: Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010

...ehm, pardon, "mohl byste..." tam melo byt samozrejme :)
Martin Strban on 5.2.2014 12:55

Re: Přípravný skript pro instalaci SharePoint 2010

aktualizace knihovny na adrese

https://www.sevecek.com/files/ADLAB
musíte načíst nejprve:

lib-common.ps1 noConfig
lib-modifyActions.ps1

a potom funkce Prepare-SPWebServer
ondass on 3.3.2014 18:52

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments