Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Testovací skript na Autodiscover
březen 22
Testovací skript na Autodiscover

Dal jsem si kdysi práci a udělal si skriptík na testování Autodiscover přístupu. To je taková ta fíčura Exchange Server 2007 a 2010, která umožňuje Outlooku vyhledat si automaticky informace o přístupu k mailboxu. A už se mi to několikrát hodilo, takže pokud chcete, můžete ho (na vlastní nebezpečí) používat taky.

Cílem skriptu je, po zadání nějakých základních informací, vytáhnout z Autodiscover webové služby výsledné XML, aby se člověk mohl podívat, jestli to vůbec jede, nebo co se z toho nakonec Outlook dozví. Hodí se to použít z venku, když Autodiscover publikujete přes TMG (Threat Management Gateway) nebo ISA Server.

Takže tu je. Prostě si to vložíte do VBS souboru. Lze to pustit z venku i zevnitř sítě, jen musíte zvolit správné jméno CAS serveru. Výsledné XML je zobrazeno, ale také uloženo do souboru, aby to šlo lépe prohlížet:

' Script to test Exchange Server 2007 or Exchange Server 2010 Autodiscover service
' You need to supply the CAS public or private FQDN. The FQDN that you supply is appended
' with https:// prefix automatically. The script then tries to obtain the .XML output
' from the service for the particular user you specified. You need to provide a user's 
' login and password because this may be different when publishing with ISA Server or TMG
' 
' (C) 2011, Ondrej Sevecek, www.sevecek.com, ondrej@sevecek.com

defDnsName = "s-ex1.gopas.local" 
defClientEmail = "sevecek-user@gopas.cz" 
defClientLogin = "gopas\sevecek" 
defClientPwd = "rumcajs.35"

dnsName = InputBox("FQDN of the Autodiscover service (either internal or public FQDN)", _
 "Autodiscover", defDnsName)
if dnsName = "" then WScript.Quit
clientEmail = InputBox("User email address", "Autodiscover", defClientEmail)
if clientEmail = "" then WScript.Quit
clientLogin = InputBox("User AD login", "Autodiscover", defClientLogin)
if clientLogin = "" then WScript.Quit
clientPwd = InputBox("User AD password", "Autodiscover", defClientPwd)
if clientPwd = "" then WScript.Quit

requestXml = _
	"" & _
	clientEmail & _
	"http://schemas.microsoft.com/exchange/" & _
 "autodiscover/outlook/responseschema/2006a"

set http = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")

http.Open "POST", "https://" & dnsName & "/Autodiscover/Autodiscover.Xml"

http.SetRequestHeader "User-Agent", "MSRPC"
http.SetRequestHeader "Content-Type", "text/xml"
http.SetCredentials clientLogin, clientPwd, 0

on error resume next
http.Send(requestXml)

if (Err <> 0) then
 
 errorRes = MsgBox("Error: " & Err.Number & " (0x" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCrLf & _
  "Description: " & Err.Description & vbCrLf & "Do you want to try the operation again?" & vbCrLf & _
  "This time the connection would be attempted without SSL certificate checks.", vbYesNo, "Error")

 if errorRes = vbYes then
  
  on error goto 0
  
  ' WINHTTP_OPTION_SECURITY_FLAGS
  '  SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_CN_INVALID = 0x00001000
  '  SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_DATE_INVALID = 0x00002000
  '  SECURITY_FLAG_IGNORE_UNKNOWN_CA = 0x00000100 
  '  SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_WRONG_USAGE = 0x00000200
  '  SECURITY_FLAG_STRENGTH_MEDIUM = 0x40000000 - 56bit encryption
  '  SECURITY_FLAG_STRENGTH_STRONG = 0x20000000 - 128bit encryption
  '  SECURITY_FLAG_STRENGTH_WEAK = 0x10000000 - 40bit encryption

  http.Option(4) = &H3300
  http.Send(requestXml)

 else 
 
  WScript.Quit
 end if 
end if
on error goto 0

respns = http.ResponseTextWSCript.Echo "HTTP Status: " & http.Status & vbCrLf & "===========" & _
 vbCrLf & vbCrLf & respns

set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

set outFile = fso.CreateTextFile("autodiscoverTesting-Result.Xml", true, true)

respns = Replace(respns, "encoding=""utf-8""", "encoding=""unicorespns = Replace(respns, _
 "encoding=""utf-8""", "encoding=""unicode""")
outFile.WriteLine respns

Comments

Nefunguje

Skrptik ma nejake chyby :) Nefunguje.
 on 22.3.2011 21:19

Nefunkční skript

když mi napíšete, pošlu vám zazipovaný .VBS. Zřejmě je problém s kopírováním z té webové stránky. Prostě se vám přenesou nějaké skryté znaky, které pak dělají problémy.
 on 26.3.2011 17:44

Re: Testovací skript na Autodiscover

takže změna, .ZIP je k dispozici ke stažení tady: http://www.sevecek.com/Files/autodiscoverTesting.zip
Ondass on 18.10.2011 9:09

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments