Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Překladová tabulka služeb
duben 18
Překladová tabulka služeb

Občas musím řešit něco na českých Windows bez anglického jazýkového balíčku. Události z logu se dají vyhledat alespoň podle čísla, to není takový problém. Ale co mě přivádí k šílenství jsou názvy služeb. Nechápu koho napadlo, že bude překládat jména služeb. S takovýma věcma BFU nepracují.

No co už. Stalo se. Tady je tedy překladová tabulka jmen služeb z různých operačních systémů. Mám tu všechno od Windows XP, protože i ty české překlady se v některých verzích Windows liší.

Na začátek zajímavá (pro mě určitě) tabulečka se statistikou:

Operační systém Počet služeb
Windows XP 93
Windows 2003 99
Windows Vista 133
Windows 7 157
Windows 8.1 168

A teď už pěkně seznam těch služeb a jejich překlady:

name : aelookupsvc
cz-win7 : Funkčnost aplikací
cz-win81 : Funkčnost aplikací
en-win7 : Application Experience
en-win81 : Application Experience

name : alerter
cz-winxp : Výstrahy
en-winxp : Alerter

name : alg
cz-win7 : Brána aplikační vrstvy
cz-win81 : Brána aplikační vrstvy
cz-winxp : Služba brány aplikačního rozhraní
en-win7 : Application Layer Gateway Service
en-win81 : Application Layer Gateway Service
en-winxp : Application Layer Gateway Service

name : appidsvc
cz-win7 : Identita aplikace
cz-win81 : Identita aplikace
en-win7 : Application Identity
en-win81 : Application Identity

name : appinfo
cz-win7 : Informace o aplikaci
cz-win81 : Informace o aplikaci
en-win7 : Application Information
en-win81 : Application Information

name : appmgmt
cz-win7 : Správa aplikací
cz-win81 : Správa aplikací
cz-winxp : Správa aplikací
en-win7 : Application Management
en-win81 : Application Management
en-winxp : Application Management

name : appreadiness
cz-win81 : Připravenost aplikací
en-win81 : App Readiness

name : appxsvc
cz-win81 : AppX Deployment Service (AppXSVC)
en-win81 : AppX Deployment Service (AppXSVC)

name : aspnet_state
cz-winxp : Stavová služba ASP.NET
en-win7 : ASP.NET State Service
en-winxp : ASP.NET State Service

name : audioendpointbuilder
cz-win7 : Koncové vytváření služby Windows Audio
cz-win81 : Koncové vytváření služby Windows Audio
en-win7 : Windows Audio Endpoint Builder
en-win81 : Windows Audio Endpoint Builder

name : audiosrv
cz-win7 : Zvuk systému Windows
cz-win81 : Zvuk systému Windows
cz-winxp : Zvuk systému Windows
en-win7 : Windows Audio
en-win81 : Windows Audio
en-winxp : Windows Audio

name : axinstsv
cz-win7 : Instalační program ovládacích prvků ActiveX (AxInstSV)
cz-win81 : Instalační program ovládacích prvků ActiveX (AxInstSV)
en-win7 : ActiveX Installer (AxInstSV)
en-win81 : ActiveX Installer (AxInstSV)

name : bdesvc
cz-win7 : Služba BitLocker Drive Encryption
cz-win81 : Služba BitLocker Drive Encryption
en-win7 : BitLocker Drive Encryption Service
en-win81 : BitLocker Drive Encryption Service

name : bfe
cz-win7 : Služba BFE (Base Filtering Engine)
cz-win81 : Služba BFE (Base Filtering Engine)
en-win7 : Base Filtering Engine
en-win81 : Base Filtering Engine

name : bits
cz-win7 : Služba inteligentního přenosu na pozadí
cz-win81 : Služba inteligentního přenosu na pozadí
cz-winxp : Služba inteligentního přenosu na pozadí
en-win7 : Background Intelligent Transfer Service
en-win81 : Background Intelligent Transfer Service
en-winxp : Background Intelligent Transfer Service

name : brokerinfrastructure
cz-win81 : Služba infrastruktury úloh na pozadí
en-win81 : Background Tasks Infrastructure Service

name : browser
cz-win7 : Prohledávání počítačů
cz-win81 : Prohledávání počítačů
cz-winxp : Prohledávání počítačů
en-win7 : Computer Browser
en-win81 : Computer Browser
en-winxp : Computer Browser

name : bthserv
cz-win7 : Služba pro podporu technologie Bluetooth
cz-win81 : Služba pro podporu technologie Bluetooth
en-win7 : Bluetooth Support Service
en-win81 : Bluetooth Support Service

name : certpropsvc
cz-win7 : Šíření certifikátů
cz-win81 : Šíření certifikátů
en-win7 : Certificate Propagation
en-win81 : Certificate Propagation

name : cisvc
cz-winxp : Indexing Service
en-winxp : Indexing Service

name : clipsrv
cz-winxp : Síťová schránka
en-winxp : ClipBook

name : clr_optimization_v2.0.50727_32
cz-win7 : Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
en-win7 : Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
en-winxp : .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86

name : clr_optimization_v2.0.50727_64
cz-win7 : Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64

name : clr_optimization_v4.0.30319_32
cz-winxp : Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86
en-win7 : Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86

name : comsysapp
cz-win7 : Systémová aplikace modelu COM+
cz-win81 : Systémová aplikace modelu COM+
cz-winxp : Systémové aplikace modelu COM+
en-win7 : COM+ System Application
en-win81 : COM+ System Application
en-winxp : COM+ System Application

name : cryptsvc
cz-win7 : Šifrování
cz-win81 : Šifrování
cz-winxp : Šifrování
en-win7 : Cryptographic Services
en-win81 : Cryptographic Services
en-winxp : Cryptographic Services

name : cscservice
cz-win7 : Offline soubory
cz-win81 : Offline soubory
en-win7 : Offline Files
en-win81 : Offline Files

name : dcomlaunch
cz-win7 : Spouštěč procesů serveru DCOM
cz-win81 : Spouštěč procesů serveru DCOM
cz-winxp : Spouštěč procesů serveru DCOM
en-win7 : DCOM Server Process Launcher
en-win81 : DCOM Server Process Launcher
en-winxp : DCOM Server Process Launcher

name : defragsvc
cz-win7 : Defragmentace disku
cz-win81 : Optimalizace jednotek
en-win7 : Disk Defragmenter
en-win81 : Optimize drives

name : deviceassociationservice
cz-win81 : Služba přidružování zařízení
en-win81 : Device Association Service

name : deviceinstall
cz-win81 : Služba instalace zařízení
en-win81 : Device Install Service

name : dhcp
cz-win7 : Klient DHCP
cz-win81 : Klient DHCP
cz-winxp : Klient DHCP
en-win7 : DHCP Client
en-win81 : DHCP Client
en-winxp : DHCP Client

name : dmadmin
cz-winxp : Služba správy pro Správce logických disků
en-winxp : Logical Disk Manager Administrative Service

name : dmserver
cz-winxp : Správce logických disků
en-winxp : Logical Disk Manager

name : dnscache
cz-win7 : Klient DNS
cz-win81 : Klient DNS
cz-winxp : Klient DNS
en-win7 : DNS Client
en-win81 : DNS Client
en-winxp : DNS Client

name : dot3svc
cz-win7 : Wired AutoConfig Service
cz-win81 : Wired AutoConfig Service
cz-winxp : Automatická konfigurace pevné sítě
en-win7 : Wired AutoConfig
en-win81 : Wired AutoConfig
en-winxp : Wired AutoConfig

name : dps
cz-win7 : Služba DPS (Diagnostic Policy Service)
cz-win81 : Služba DPS (Diagnostic Policy Service)
en-win7 : Diagnostic Policy Service
en-win81 : Diagnostic Policy Service

name : dsmsvc
cz-win81 : Správce nastavení zařízení
en-win81 : Device Setup Manager

name : eaphost
cz-win7 : Protokol EAP (Extensible Authentication Protocol)
cz-win81 : Protokol EAP (Extensible Authentication Protocol)
cz-winxp : Služba EAP (Extensible Authentication Protocol)
en-win7 : Extensible Authentication Protocol
en-win81 : Extensible Authentication Protocol
en-winxp : Extensible Authentication Protocol Service

name : efs
cz-win7 : Systém souborů EFS (Encrypting File System)
cz-win81 : Systém souborů EFS (Encrypting File System)
en-win7 : Encrypting File System (EFS)
en-win81 : Encrypting File System (EFS)

name : ehrecvr
cz-win7 : Služba přijímače aplikace Windows Media Center
en-win7 : Windows Media Center Receiver Service

name : ehsched
cz-win7 : Služba plánování aplikace Windows Media Center
en-win7 : Windows Media Center Scheduler Service

name : ersvc
cz-winxp : Zasílání zpráv o chybách
en-winxp : Error Reporting Service

name : eventlog
cz-win7 : Protokol událostí systému Windows
cz-win81 : Protokol událostí systému Windows
cz-winxp : Protokol událostí
en-win7 : Windows Event Log
en-win81 : Windows Event Log
en-winxp : Event Log

name : eventsystem
cz-win7 : Systém událostí COM+
cz-win81 : Systém událostí COM+
cz-winxp : Systém událostí modelu COM+
en-win7 : COM+ Event System
en-win81 : COM+ Event System
en-winxp : COM+ Event System

name : fastuserswitchingcompatibility
cz-winxp : Kompatibilita pro rychlé přepínání uživatelů
en-winxp : Fast User Switching Compatibility

name : fax
cz-win7 : Fax
cz-win81 : Fax
en-win7 : Fax
en-win81 : Fax

name : fdphost
cz-win7 : Hostitel poskytovatele rozpoznávání funkce
cz-win81 : Hostitel poskytovatele rozpoznávání funkce
en-win7 : Function Discovery Provider Host
en-win81 : Function Discovery Provider Host

name : fdrespub
cz-win7 : Publikování prostředků rozpoznávání funkcí
cz-win81 : Publikování prostředků rozpoznávání funkcí
en-win7 : Function Discovery Resource Publication
en-win81 : Function Discovery Resource Publication

name : fhsvc
cz-win81 : Služba Historie souborů
en-win81 : File History Service

name : fontcache
cz-win7 : Mezipaměť písem Windows
cz-win81 : Mezipaměť písem Windows
en-win7 : Windows Font Cache Service
en-win81 : Windows Font Cache Service

name : fontcache3.0.0.0
cz-win7 : Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0
en-win7 : Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0

name : ftusbsrvc
en-win7 : USB over Network (Client) service
en-winxp : USB over Network (Client) service

name : gpsvc
cz-win7 : Klient zásad skupiny
cz-win81 : Klient zásad skupiny
en-win7 : Group Policy Client
en-win81 : Group Policy Client

name : helpsvc
cz-winxp : Nápověda a odborná pomoc
en-winxp : Help and Support

name : hidserv
cz-win7 : Přístup k zařízením standardu HID
cz-win81 : Služba Zařízení standardu HID
cz-winxp : Přístup k zařízením standardu HID
en-win7 : Human Interface Device Access
en-win81 : Human Interface Device Service
en-winxp : Human Interface Device Access

name : hkmsvc
cz-win7 : Správa klíčů a certifikátů stavu
cz-win81 : Správa klíčů a certifikátů stavu
cz-winxp : Služba Správa klíčů a certifikátů stavu
en-win7 : Health Key and Certificate Management
en-win81 : Health Key and Certificate Management
en-winxp : Health Key and Certificate Management Service

name : homegrouplistener
en-win7 : HomeGroup Listener

name : homegroupprovider
cz-win7 : Zprostředkovatel domácích skupin
cz-win81 : Zprostředkovatel domácích skupin
en-win7 : HomeGroup Provider
en-win81 : HomeGroup Provider

name : httpfilter
cz-winxp : HTTP SSL
en-winxp : HTTP SSL

name : idsvc
cz-win7 : Služba Windows CardSpace
en-win7 : Windows CardSpace

name : ieetwcollectorservice
cz-win81 : Služba sběru událostí funkce ETW pro aplikaci Internet Explorer
en-win81 : Internet Explorer ETW Collector Service

name : ikeext
cz-win7 : Služba IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
cz-win81 : Služba IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
en-win7 : IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
en-win81 : IKE and AuthIP IPsec Keying Modules

name : imapiservice
cz-winxp : Služba modelu COM pro zápis na disk CD (IMAPI)
en-winxp : IMAPI CD-Burning COM Service

name : ipbusenum
cz-win7 : Rozpoznávací modul sběrnice PnP-X IP
en-win7 : PnP-X IP Bus Enumerator

name : iphlpsvc
cz-win7 : Pomocná služba protokolu IP
cz-win81 : Pomocná služba protokolu IP
en-win7 : IP Helper
en-win81 : IP Helper

name : keyiso
cz-win7 : Izolace klíče CNG
cz-win81 : Izolace klíče CNG
en-win7 : CNG Key Isolation
en-win81 : CNG Key Isolation

name : ktmrm
cz-win7 : Služba KTMRM pro koordinátor DTC
cz-win81 : Služba KTMRM pro koordinátor DTC
en-win7 : KtmRm for Distributed Transaction Coordinator
en-win81 : KtmRm for Distributed Transaction Coordinator

name : lanmanserver
cz-win7 : Server
cz-win81 : Server
cz-winxp : Server
en-win7 : Server
en-win81 : Server
en-winxp : Server

name : lanmanworkstation
cz-win7 : Pracovní stanice
cz-win81 : Pracovní stanice
cz-winxp : Pracovní stanice
en-win7 : Workstation
en-win81 : Workstation
en-winxp : Workstation

name : lfsvc
cz-win81 : Služba architektury umístění Windows
en-win81 : Windows Location Framework Service

name : lltdsvc
cz-win7 : Mapovač zjišťování topologie linkové vrstvy
cz-win81 : Mapovač zjišťování topologie linkové vrstvy
en-win7 : Link-Layer Topology Discovery Mapper
en-win81 : Link-Layer Topology Discovery Mapper

name : lmhosts
cz-win7 : Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP
cz-win81 : Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP
cz-winxp : Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP
en-win7 : TCP/IP NetBIOS Helper
en-win81 : TCP/IP NetBIOS Helper
en-winxp : TCP/IP NetBIOS Helper

name : lsm
cz-win81 : Místní správce relací
en-win81 : Local Session Manager

name : mcx2svc
cz-win7 : Služba zařízení Media Center Extender
en-win7 : Media Center Extender Service

name : messenger
cz-winxp : Kurýrní služba
en-winxp : Messenger

name : microsoft sharepoint workspace audit service
en-winxp : Microsoft SharePoint Workspace Audit Service

name : mmcss
cz-win7 : Služba Plánovač multimédií
cz-win81 : Služba Plánovač multimédií
en-win7 : Multimedia Class Scheduler
en-win81 : Multimedia Class Scheduler

name : mnmsrvc
cz-winxp : NetMeeting - Vzdálené sdílení plochy
en-winxp : NetMeeting Remote Desktop Sharing

name : mpssvc
cz-win7 : Brána Windows Firewall
cz-win81 : Brána Windows Firewall
en-win7 : Windows Firewall
en-win81 : Windows Firewall

name : msdtc
cz-win7 : Služba DTC (Distributed Transaction Coordinator)
cz-win81 : Služba DTC (Distributed Transaction Coordinator)
cz-winxp : Koordinátor DTC
en-win7 : Distributed Transaction Coordinator
en-win81 : Distributed Transaction Coordinator
en-winxp : Distributed Transaction Coordinator

name : msiscsi
cz-win7 : Služba iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft
cz-win81 : Služba iniciátoru iSCSI společnosti Microsoft
en-win7 : Microsoft iSCSI Initiator Service
en-win81 : Microsoft iSCSI Initiator Service

name : msiserver
cz-win7 : Instalační služba systému Windows
cz-win81 : Instalační služba systému Windows
cz-winxp : Windows Installer
en-win7 : Windows Installer
en-win81 : Windows Installer
en-winxp : Windows Installer

name : mskeyboardfilter
cz-win81 : Microsoft Keyboard Filter
en-win81 : Microsoft Keyboard Filter

name : napagent
cz-win7 : Agent architektury NAP (Network Access Protection)
cz-win81 : Agent architektury NAP (Network Access Protection)
cz-winxp : Agent architektury NAP (Network Access Protection)
en-win7 : Network Access Protection Agent
en-win81 : Network Access Protection Agent
en-winxp : Network Access Protection Agent

name : ncasvc
cz-win81 : Pomocník pro připojení k síti
en-win81 : Network Connectivity Assistant

name : ncbservice
cz-win81 : Zprostředkovatel síťového připojení
en-win81 : Network Connection Broker

name : ncdautosetup
cz-win81 : Automatické nastavení zařízení připojených k síti
en-win81 : Network Connected Devices Auto-Setup

name : netdde
cz-winxp : Služba DDE v síti
en-winxp : Network DDE

name : netddedsdm
cz-winxp : Správce DSDM služby DDE v síti
en-winxp : Network DDE DSDM

name : netlogon
cz-win7 : Služba Netlogon
cz-win81 : Služba Netlogon
cz-winxp : Přihlašování k síti
en-win7 : Netlogon
en-win81 : Netlogon
en-winxp : Net Logon

name : netman
cz-win7 : Síťová připojení
cz-win81 : Síťová připojení
cz-winxp : Síťová připojení
en-win7 : Network Connections
en-win81 : Network Connections
en-winxp : Network Connections

name : netmsmqactivator
en-win7 : Net.Msmq Listener Adapter

name : netpipeactivator
en-win7 : Net.Pipe Listener Adapter

name : netprofm
cz-win7 : Služba seznamu sítí
cz-win81 : Služba seznamu sítí
en-win7 : Network List Service
en-win81 : Network List Service

name : nettcpactivator
en-win7 : Net.Tcp Listener Adapter

name : nettcpportsharing
cz-win7 : Služba sdílení portů Net.Tcp
cz-win81 : Služba sdílení portů Net.Tcp
cz-winxp : Net.Tcp Port Sharing Service
en-win7 : Net.Tcp Port Sharing Service
en-win81 : Net.Tcp Port Sharing Service

name : nla
cz-winxp : Sledování umístění v síti (NLA)
en-winxp : Network Location Awareness (NLA)

name : nlasvc
cz-win7 : Sledování umístění v síti (NLA)
cz-win81 : Sledování umístění v síti (NLA)
en-win7 : Network Location Awareness
en-win81 : Network Location Awareness

name : nsi
cz-win7 : Služba rozhraní síťového úložiště
cz-win81 : Služba rozhraní síťového úložiště
en-win7 : Network Store Interface Service
en-win81 : Network Store Interface Service

name : ntlmssp
cz-winxp : Zprostředkovatel zabezpečení NT LM
en-winxp : NT LM Security Support Provider

name : ntmssvc
cz-winxp : Vyměnitelné úložiště
en-winxp : Removable Storage

name : ose
en-win7 : Office Source Engine
en-winxp : Office Source Engine

name : osppsvc
en-win7 : Office Software Protection Platform
en-winxp : Office Software Protection Platform

name : p2pimsvc
cz-win7 : Správce identit sítě rovnocenných počítačů
cz-win81 : Správce identit sítě rovnocenných počítačů
en-win7 : Peer Networking Identity Manager
en-win81 : Peer Networking Identity Manager

name : p2psvc
cz-win7 : Seskupování v sítích peer-to-peer
cz-win81 : Seskupování v sítích peer-to-peer
en-win7 : Peer Networking Grouping
en-win81 : Peer Networking Grouping

name : pcasvc
cz-win7 : Program Compatibility Assistant Service
cz-win81 : Program Compatibility Assistant Service
en-win7 : Program Compatibility Assistant Service
en-win81 : Program Compatibility Assistant Service

name : peerdistsvc
cz-win7 : BranchCache
cz-win81 : BranchCache
en-win7 : BranchCache
en-win81 : BranchCache

name : perfhost
cz-win7 : Hostitel knihoven DLL čítačů výkonu
cz-win81 : Performance Counter DLL Host
en-win81 : Performance Counter DLL Host

name : pla
cz-win7 : Výstrahy a protokolování výkonu
cz-win81 : Výstrahy a protokolování výkonu
en-win7 : Performance Logs & Alerts
en-win81 : Performance Logs & Alerts

name : plugplay
cz-win7 : Plug and Play
cz-win81 : Plug and Play
cz-winxp : Plug and Play
en-win7 : Plug and Play
en-win81 : Plug and Play
en-winxp : Plug and Play

name : pnrpautoreg
cz-win7 : Služba publikování názvu počítače pomocí protokolu PNRP
cz-win81 : Služba publikování názvu počítače pomocí protokolu PNRP
en-win7 : PNRP Machine Name Publication Service
en-win81 : PNRP Machine Name Publication Service

name : pnrpsvc
cz-win7 : Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol)
cz-win81 : Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol)
en-win7 : Peer Name Resolution Protocol
en-win81 : Peer Name Resolution Protocol

name : policyagent
cz-win7 : Agent zásad protokolu IPsec
cz-win81 : Agent zásad protokolu IPsec
cz-winxp : Služby IPSEC
en-win7 : IPsec Policy Agent
en-win81 : IPsec Policy Agent
en-winxp : IPSEC Services

name : power
cz-win7 : Napájení
cz-win81 : Napájení
en-win7 : Power
en-win81 : Power

name : printnotify
cz-win81 : Rozšíření a oznámení tiskárny
en-win81 : Printer Extensions and Notifications

name : profsvc
cz-win7 : Služba Profil uživatele
cz-win81 : Služba Profil uživatele
en-win7 : User Profile Service
en-win81 : User Profile Service

name : protectedstorage
cz-win7 : Chráněné úložiště
cz-winxp : Chráněné úložiště
en-win7 : Protected Storage
en-winxp : Protected Storage

name : qwave
cz-win7 : Sada qWave (Quality Windows Audio Video Experience)
cz-win81 : Sada qWave (Quality Windows Audio Video Experience)
en-win7 : Quality Windows Audio Video Experience
en-win81 : Quality Windows Audio Video Experience

name : rasauto
cz-win7 : Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu
cz-win81 : Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu
cz-winxp : Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu
en-win7 : Remote Access Auto Connection Manager
en-win81 : Remote Access Auto Connection Manager
en-winxp : Remote Access Auto Connection Manager

name : rasman
cz-win7 : Správce vzdáleného přístupu
cz-win81 : Správce vzdáleného přístupu
cz-winxp : Správce vzdáleného přístupu
en-win7 : Remote Access Connection Manager
en-win81 : Remote Access Connection Manager
en-winxp : Remote Access Connection Manager

name : rdsessmgr
cz-winxp : Správce relací nápovědy ke vzdálené ploše
en-winxp : Remote Desktop Help Session Manager

name : remoteaccess
cz-win7 : Směrování a vzdálený přístup
cz-win81 : Směrování a vzdálený přístup
cz-winxp : Směrování a vzdálený přístup
en-win7 : Routing and Remote Access
en-win81 : Routing and Remote Access
en-winxp : Routing and Remote Access

name : remoteregistry
cz-win7 : Vzdálený registr
cz-win81 : Vzdálený registr
cz-winxp : Vzdálený registr
en-win7 : Remote Registry
en-win81 : Remote Registry
en-winxp : Remote Registry

name : rpceptmapper
cz-win7 : Mapovač koncových bodů protokolu RPC
cz-win81 : Mapovač koncových bodů protokolu RPC
en-win7 : RPC Endpoint Mapper
en-win81 : RPC Endpoint Mapper

name : rpclocator
cz-win7 : Lokátor vzdáleného volání procedur (RPC)
cz-win81 : Lokátor vzdáleného volání procedur (RPC)
cz-winxp : Lokátor vzdáleného volání procedur (RPC)
en-win7 : Remote Procedure Call (RPC) Locator
en-win81 : Remote Procedure Call (RPC) Locator
en-winxp : Remote Procedure Call (RPC) Locator

name : rpcss
cz-win7 : Vzdálené volání procedur (RPC)
cz-win81 : Vzdálené volání procedur (RPC)
cz-winxp : Vzdálené volání procedur (RPC)
en-win7 : Remote Procedure Call (RPC)
en-win81 : Remote Procedure Call (RPC)
en-winxp : Remote Procedure Call (RPC)

name : rsvp
cz-winxp : QoS RSVP
en-winxp : QoS RSVP

name : samss
cz-win7 : Správce zabezpečení účtů
cz-win81 : Správce zabezpečení účtů
cz-winxp : Správce zabezpečení účtů
en-win7 : Security Accounts Manager
en-win81 : Security Accounts Manager
en-winxp : Security Accounts Manager

name : scardsvr
cz-win7 : Čipová karta
cz-win81 : Čipová karta
cz-winxp : Smart Card
en-win7 : Smart Card
en-win81 : Smart Card
en-winxp : Smart Card

name : scdeviceenum
cz-win81 : Služba výčtu zařízení čipové karty
en-win81 : Smart Card Device Enumeration Service

name : scpolicysvc
cz-win7 : Zásady odebrání čipové karty
cz-win81 : Zásady odebrání čipové karty
en-win7 : Smart Card Removal Policy
en-win81 : Smart Card Removal Policy

name : sdrsvc
cz-win7 : Windows Zálohování
en-win7 : Windows Backup

name : seclogon
cz-win7 : Sekundární přihlašování
cz-win81 : Sekundární přihlašování
cz-winxp : Sekundární přihlašování
en-win7 : Secondary Logon
en-win81 : Secondary Logon
en-winxp : Secondary Logon

name : sens
cz-win7 : Služba oznamování událostí systému
cz-win81 : Služba oznamování událostí systému
cz-winxp : Oznamování systémových událostí
en-win7 : System Event Notification Service
en-win81 : System Event Notification Service
en-winxp : System Event Notification

name : sensrsvc
cz-win7 : Adaptivní jas
cz-win81 : Služba monitorující senzory
en-win7 : Adaptive Brightness
en-win81 : Sensor Monitoring Service

name : sessionenv
cz-win7 : Konfigurace vzdálené plochy
cz-win81 : Konfigurace vzdálené plochy
en-win7 : Remote Desktop Configuration
en-win81 : Remote Desktop Configuration

name : sharedaccess
cz-win7 : Sdílení připojení k Internetu (ICS)
cz-win81 : Sdílení připojení k Internetu (ICS)
cz-winxp : Brána Firewall / Sdílení připojení k Internetu (ICS)
en-win7 : Internet Connection Sharing (ICS)
en-win81 : Internet Connection Sharing (ICS)
en-winxp : Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)

name : shellhwdetection
cz-win7 : Rozpoznávání hardwaru
cz-win81 : Rozpoznávání hardwaru
cz-winxp : Rozpoznávání hardwaru
en-win7 : Shell Hardware Detection
en-win81 : Shell Hardware Detection
en-winxp : Shell Hardware Detection

name : schedule
cz-win7 : Plánovač úloh
cz-win81 : Plánovač úloh
cz-winxp : Plánovač úloh
en-win7 : Task Scheduler
en-win81 : Task Scheduler
en-winxp : Task Scheduler

name : smphost
cz-win81 : Prostory úložiště SMP společnosti Microsoft
en-win81 : Microsoft Storage Spaces SMP

name : snmptrap
cz-win7 : Zachytávání pro službu SNMP
cz-win81 : Zachytávání pro službu SNMP
en-win7 : SNMP Trap
en-win81 : SNMP Trap

name : spooler
cz-win7 : Služba zařazování tisku
cz-win81 : Služba zařazování tisku
cz-winxp : Zařazování tisku
en-win7 : Print Spooler
en-win81 : Print Spooler
en-winxp : Print Spooler

name : sppsvc
cz-win7 : Ochrana softwaru
cz-win81 : Ochrana softwaru
en-win7 : Software Protection
en-win81 : Software Protection

name : sppuinotify
cz-win7 : Služba Oznámení platformy SPP
en-win7 : SPP Notification Service

name : spupdsvc
cz-winxp : Windows Service Pack Installer update service

name : srservice
cz-winxp : Služba obnovení systému
en-winxp : System Restore Service

name : ssdpsrv
cz-win7 : SSDP Discovery
cz-win81 : SSDP Discovery
cz-winxp : Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP
en-win7 : SSDP Discovery
en-win81 : SSDP Discovery
en-winxp : SSDP Discovery Service

name : sstpsvc
cz-win7 : Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)
cz-win81 : Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)
en-win7 : Secure Socket Tunneling Protocol Service
en-win81 : Secure Socket Tunneling Protocol Service

name : stisvc
cz-win7 : Načítání obrázků (WIA)
cz-win81 : Načítání obrázků (WIA)
cz-winxp : Načítání obrázků (WIA)
en-win7 : Windows Image Acquisition (WIA)
en-win81 : Windows Image Acquisition (WIA)
en-winxp : Windows Image Acquisition (WIA)

name : storsvc
cz-win7 : Služba úložiště
cz-win81 : Služba úložiště
en-win7 : Storage Service
en-win81 : Storage Service

name : svsvc
cz-win81 : Ověřování přechodných chyb
en-win81 : Spot Verifier

name : swprv
cz-win7 : služba Zprostředkovatel softwaru služby Stínová kopie svazků
cz-win81 : Služba Zprostředkovatel softwaru služby Stínová kopie svazků
cz-winxp : MS Software Shadow Copy Provider
en-win7 : Microsoft Software Shadow Copy Provider
en-win81 : Microsoft Software Shadow Copy Provider
en-winxp : MS Software Shadow Copy Provider

name : sysmain
cz-win7 : Superfetch
cz-win81 : Superfetch
en-win7 : Superfetch
en-win81 : Superfetch

name : sysmonlog
cz-winxp : Výstrahy a protokolování výkonu
en-winxp : Performance Logs and Alerts

name : systemeventsbroker
cz-win81 : Zprostředkovatel systémových událostí
en-win81 : System Events Broker

name : tabletinputservice
cz-win7 : Služba Vstupní panel počítače Tablet PC
cz-win81 : Služba Panelu dotykové klávesnice a rukopisu
en-win7 : Tablet PC Input Service
en-win81 : Touch Keyboard and Handwriting Panel Service

name : tapisrv
cz-win7 : Telefonní subsystém
cz-win81 : Telefonie
cz-winxp : Telefonní subsystém
en-win7 : Telephony
en-win81 : Telephony
en-winxp : Telephony

name : tbs
cz-win7 : Služba TPM Base Services
en-win7 : TPM Base Services

name : termservice
cz-win7 : Vzdálená plocha
cz-win81 : Vzdálená plocha
cz-winxp : Terminálová služba
en-win7 : Remote Desktop Services
en-win81 : Remote Desktop Services
en-winxp : Terminal Services

name : themes
cz-win7 : Motivy
cz-win81 : Motivy
cz-winxp : Motivy
en-win7 : Themes
en-win81 : Themes
en-winxp : Themes

name : threadorder
cz-win7 : Server pro řazení podprocesů
cz-win81 : Server pro řazení vláken
en-win7 : Thread Ordering Server
en-win81 : Thread Ordering Server

name : timebroker
cz-win81 : Zprostředkovatel času
en-win81 : Time Broker

name : tlntsvr
cz-winxp : Telnet
en-winxp : Telnet

name : trkwks
cz-win7 : Klient služby Sledování distribuovaných odkazů
cz-win81 : Klient služby Sledování distribuovaných odkazů
cz-winxp : Klient služby sledování distribuovaných propojení
en-win7 : Distributed Link Tracking Client
en-win81 : Distributed Link Tracking Client
en-winxp : Distributed Link Tracking Client

name : trustedinstaller
cz-win7 : Instalační služba modulů systému Windows
cz-win81 : Instalační služba modulů systému Windows
en-win7 : Windows Modules Installer
en-win81 : Windows Modules Installer

name : ui0detect
cz-win7 : Zjišťování interaktivních služeb
cz-win81 : Zjišťování interaktivních služeb
en-win7 : Interactive Services Detection
en-win81 : Interactive Services Detection

name : umrdpservice
cz-win7 : Přesměrovač portů uživatelského režimu služby Vzdálená plocha
cz-win81 : Přesměrovač portů uživatelského režimu služby Vzdálená plocha
en-win7 : Remote Desktop Services UserMode Port Redirector
en-win81 : Remote Desktop Services UserMode Port Redirector

name : upnphost
cz-win7 : Hostitel zařízení UPnP
cz-win81 : Hostitel zařízení UPnP
cz-winxp : Hostitel zařízení UPnP
en-win7 : UPnP Device Host
en-win81 : UPnP Device Host
en-winxp : Universal Plug and Play Device Host

name : ups
cz-winxp : Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
en-winxp : Uninterruptible Power Supply

name : uxsms
cz-win7 : Správce relací správce oken plochy
en-win7 : Desktop Window Manager Session Manager

name : vaultsvc
cz-win7 : Správce pověření
cz-win81 : Správce pověření
en-win7 : Credential Manager
en-win81 : Credential Manager

name : vds
cz-win7 : Virtuální disk
cz-win81 : Virtuální disk
en-win7 : Virtual Disk
en-win81 : Virtual Disk

name : vmicguestinterface
cz-win81 : Rozhraní služby hosta technologie Hyper-V
en-win81 : Hyper-V Guest Service Interface

name : vmickvpexchange
cz-win81 : Služba výměny dat technologie Hyper-V
en-win7 : Hyper-V Data Exchange Service
en-win81 : Hyper-V Data Exchange Service
en-winxp : Hyper-V Data Exchange Service

name : vmicrdv
cz-win81 : Služba Virtualizace vzdálené plochy Hyper-V
en-win7 : Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service
en-win81 : Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service

name : vmicshutdown
cz-win81 : Služba vypínání hostovaného počítače technologie Hyper-V
en-win7 : Hyper-V Guest Shutdown Service
en-win81 : Hyper-V Guest Shutdown Service
en-winxp : Hyper-V Guest Shutdown Service

name : vmictimesync
cz-win81 : Služba synchronizace času technologie Hyper-V
en-win81 : Hyper-V Time Synchronization Service

name : vmicvss
cz-win81 : Žadatel služby Stínová kopie svazku technologie Hyper-V
en-win7 : Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor
en-win81 : Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor

name : vmicheartbeat
cz-win81 : Služba prezenčního signálu technologie Hyper-V
en-win7 : Hyper-V Heartbeat Service
en-win81 : Hyper-V Heartbeat Service
en-winxp : Hyper-V Heartbeat Service

name : vmtools
cz-win7 : VMware Tools Service
cz-win81 : VMware Tools Service
cz-winxp : VMware Tools Service
en-win81 : VMware Tools Service

name : vmvss
cz-win7 : VMware Snapshot Provider
cz-win81 : VMware Snapshot Provider
en-win81 : VMware Snapshot Provider

name : vmware physical disk helper service
cz-winxp : VMware Physical Disk Helper Service

name : vss
cz-win7 : Stínová kopie svazku
cz-win81 : Stínová kopie svazku
cz-winxp : Stínová kopie svazku
en-win7 : Volume Shadow Copy
en-win81 : Volume Shadow Copy
en-winxp : Volume Shadow Copy

name : w32time
cz-win7 : Systémový čas
cz-win81 : Windows Time
cz-winxp : Systémový čas
en-win7 : Windows Time
en-win81 : Windows Time
en-winxp : Windows Time

name : wbengine
cz-win7 : Služba jádra pro zálohování dat na úrovni bloků
cz-win81 : Služba jádra pro zálohování dat na úrovni bloků
en-win7 : Block Level Backup Engine Service
en-win81 : Block Level Backup Engine Service

name : wbiosrvc
cz-win7 : Biometrická služba systému Windows
cz-win81 : Biometrická služba systému Windows
en-win7 : Windows Biometric Service
en-win81 : Windows Biometric Service

name : wcmsvc
cz-win81 : Správce připojení systému Windows
en-win81 : Windows Connection Manager

name : wcncsvc
cz-win7 : Technologie Windows Connect Now – Registrátor konfigurací
cz-win81 : Technologie Windows Connect Now – Registrátor konfigurací
en-win7 : Windows Connect Now - Config Registrar
en-win81 : Windows Connect Now - Config Registrar

name : wcspluginservice
cz-win7 : Systém barev systému Windows
cz-win81 : Systém barev systému Windows
en-win7 : Windows Color System
en-win81 : Windows Color System

name : wdiservicehost
cz-win7 : Hostitel diagnostické služby
cz-win81 : Hostitel diagnostické služby
en-win7 : Diagnostic Service Host
en-win81 : Diagnostic Service Host

name : wdisystemhost
cz-win7 : Hostitel diagnostického systému
cz-win81 : Hostitel diagnostického systému
en-win7 : Diagnostic System Host
en-win81 : Diagnostic System Host

name : wdnissvc
cz-win81 : Služba kontroly sítě programu Windows Defender
en-win81 : Windows Defender Network Inspection Service

name : webclient
cz-win7 : Webový klient
cz-win81 : Webový klient
cz-winxp : Webový klient
en-win7 : WebClient
en-win81 : WebClient
en-winxp : WebClient

name : wecsvc
cz-win7 : Sběr událostí systému Windows
cz-win81 : Sběr událostí systému Windows
en-win7 : Windows Event Collector
en-win81 : Windows Event Collector

name : wephostsvc
cz-win81 : Hostitelská služba zprostředkovatele šifrování Windows
en-win81 : Windows Encryption Provider Host Service

name : wercplsupport
cz-win7 : Podpora ovládacího panelu Oznámení a řešení problémů
cz-win81 : Podpora ovládacího panelu Oznámení a řešení problémů
en-win7 : Problem Reports and Solutions Control Panel Support
en-win81 : Problem Reports and Solutions Control Panel Support

name : wersvc
cz-win7 : Služba Zasílání zpráv o chybách systému Windows
cz-win81 : Služba Zasílání zpráv o chybách systému Windows
en-win7 : Windows Error Reporting Service
en-win81 : Windows Error Reporting Service

name : wiarpc
cz-win81 : Události načítání snímků
en-win81 : Still Image Acquisition Events

name : windefend
cz-win7 : Windows Defender
cz-win81 : Služba Windows Defender
en-win7 : Windows Defender
en-win81 : Windows Defender Service

name : winhttpautoproxysvc
cz-win7 : Služba WinHTTP WPAD
cz-win81 : Služba WinHTTP WPAD
en-win7 : WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
en-win81 : WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

name : winmgmt
cz-win7 : Služba WMI
cz-win81 : Služba WMI
cz-winxp : Služba WMI
en-win7 : Windows Management Instrumentation
en-win81 : Windows Management Instrumentation
en-winxp : Windows Management Instrumentation

name : winrm
cz-win7 : Vzdálená správa systému Windows (WS-Management)
cz-win81 : Vzdálená správa systému Windows (WS-Management)
en-win7 : Windows Remote Management (WS-Management)
en-win81 : Windows Remote Management (WS-Management)
en-winxp : Windows Remote Management (WS-Management)

name : wlansvc
cz-win7 : Automatická konfigurace sítě WLAN
cz-win81 : Automatická konfigurace sítě WLAN
en-win7 : WLAN AutoConfig
en-win81 : WLAN AutoConfig

name : wlidsvc
cz-win81 : Pomocník pro přihlášení pomocí účtu Microsoft
en-win81 : Microsoft Account Sign-in Assistant

name : wmdmpmsn
cz-winxp : Služba sériového čísla přenosného zařízení
en-winxp : Portable Media Serial Number Service

name : wmi
cz-winxp : Rozšíření ovladače WMI
en-winxp : Windows Management Instrumentation Driver Extensions

name : wmiapsrv
cz-win7 : WMI Performance Adapter
cz-win81 : Adaptér výkonu rozhraní WMI
cz-winxp : Adaptér výkonu služby WMI
en-win7 : WMI Performance Adapter
en-win81 : WMI Performance Adapter
en-winxp : WMI Performance Adapter

name : wmpnetworksvc
cz-win7 : Služba Windows Media Player Network Sharing
cz-win81 : Služba Windows Media Player Network Sharing
en-win7 : Windows Media Player Network Sharing Service
en-win81 : Windows Media Player Network Sharing Service

name : workfolderssvc
cz-win81 : Pracovní složky
en-win81 : Work Folders

name : wpcsvc
cz-win7 : Parental Controls
cz-win81 : Zabezpečení rodiny
en-win7 : Parental Controls
en-win81 : Family Safety

name : wpdbusenum
cz-win7 : Služba Výčet přenosných zařízení
cz-win81 : Služba Výčet přenosných zařízení
en-win7 : Portable Device Enumerator Service
en-win81 : Portable Device Enumerator Service

name : wpffontcache_v0400
cz-winxp : Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0

name : wscsvc
cz-win7 : Centrum zabezpečení
cz-win81 : Centrum zabezpečení
cz-winxp : Centrum zabezpečení
en-win7 : Security Center
en-win81 : Security Center
en-winxp : Security Center

name : wsearch
cz-win7 : Windows Search
cz-win81 : Windows Search
en-win7 : Windows Search
en-win81 : Windows Search

name : wsservice
cz-win81 : Služba Windows Store (WSService)
en-win81 : Windows Store Service (WSService)

name : wuauserv
cz-win7 : Windows Update
cz-win81 : Windows Update
cz-winxp : Automatické aktualizace
en-win7 : Windows Update
en-win81 : Windows Update
en-winxp : Automatic Updates

name : wudfsvc
cz-win7 : Platforma WDF (Windows Driver Foundation) – platforma ovladače v uživatelském režimu
cz-win81 : Platforma WDF (Windows Driver Foundation) – platforma ovladače v uživatelském režimu
en-win7 : Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework
en-win81 : Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework

name : wwansvc
cz-win7 : Automatická konfigurace sítě WWAN
cz-win81 : Automatická konfigurace sítě WWAN
en-win7 : WWAN AutoConfig
en-win81 : WWAN AutoConfig

name : wzcsvc
cz-winxp : Automatická konfigurace bezdrátových zařízení
en-winxp : Wireless Zero Configuration

name : xmlprov
cz-winxp : Služba pro síťová ustanovení
en-winxp : Network Provisioning Service

Comments

Re: Překladová tabulka služeb

Uzitecna tabulka! Diky!
pipp on 18.4.2014 10:39

Re: Překladová tabulka služeb

To se hodí, zrovna nedávno jsem nemohl najít jednu službu.

No tak sis udělal rekord v dýlce článku, to bylo předpokládám hlavním účelem :)
Borek on 18.4.2014 10:53

Re: Překladová tabulka služeb

do háje, jaks to poznal? ale na druhé straně to mělo i jeden pozitivní efekt, totiž, žes ty došel už podruhý v jednom měsíci na můj web. chachááá!
ondass on 18.4.2014 11:06

Re: Překladová tabulka služeb

Díky moc to pomůže - taky vidím rudě, když hledám službu s českým názvem na serveru podle anglického originálu. Je to mňamka a toho kdo to vymyslel bych roztrhl jako hada... A stejný problém jsou makra v Office...
Igor on 18.4.2014 19:48

Re: Překladová tabulka služeb

doplnění na služby SCCM - System Center Configuration Manager:

SmsTsMgr: Agent pořadí úloh ConfigMgr: TSManager.Exe = SMS Task Sequence Agent

CmRcService: Vzdálené řízení nástroje Configuration Manager: CmRcService.exe = Configuration Manager Remote Control

CcmExec: Hostitel agenta serveru SMS: CcmExec.exe = SMS Agent Host
ondass on 22.4.2014 11:14

Re: Překladová tabulka služeb

Díky moc :)
david on 13.1.2015 12:49

nadhera

Ktereho blba to napadlo prekladat... Naprosto s Vami souhlasim a dekuji!
Jan on 11.11.2015 16:19

Re: Překladová tabulka služeb

Děkuji moc za tuto skvělou tabulku - souhlasím s názorem, že autora nápadu lokalizovat (částečně) názvy služeb by se slušelo nakopat. 
Pavel Pokorný on 3.3.2016 8:14

Re: Překladová tabulka služeb

Hm,

Platforma WDF (Windows Driver Foundation) – platforma ovladače v uživatelském režimu

to jsem fakt nedal.
V.Dohnal on 10.6.2016 15:09

Re: Překladová tabulka služeb

Moc Vám děkuji za tuto tabulku. Možná jste mi ušetřil jeden infarkt při hledání služby v českých Windows...
Karel Mareš on 9.8.2016 19:28

Re: Překladová tabulka služeb

Dík.
host on 16.2.2017 10:56

Re: Překladová tabulka služeb

Perfektní, děkuji.
Petr on 29.3.2017 10:03

Re: Překladová tabulka služeb

Za tohle byste zasloužil metál!!! Díky.
Nirvaana27 on 5.12.2018 16:56

Pecka

Mnohokrát děkuji!
ric on 18.6.2019 15:03

Další dík + dotaz

Díky moc (to asi nepřekvapí, já vím;)
Nepokračoval jste - nebo nemáte tip - ještě na Win10 ?
M on 12.7.2019 10:33

uz pokolikate mi Vase tabulka pomohla

Vas blog je bozi. Vlastne ani nevim, ktery napad byl blby a blbejsi, jestli ten prelozit nazvy sluzeb, nebo nazvy funkci v excelu, zacal jsem kvuli tomu pouzivat calc :-)
Jan on 18.11.2019 9:14

naprosto úžasné

Díky moc, řešení problémů s windows většinou hledám na anglických diskuzních fórem a největší můj problém bývá najít jak se daná služba jmenuje česky. PRotože některé překlady jsou do nebe volající. Díky moc, velmi užitečná stránka.
Wenca on 10.7.2020 10:30

Re: Překladová tabulka služeb

Díky moc za překladovou tabulku, zatím fungovala i na všechny hledané názvy z W10.
tomasii on 29.9.2020 14:25

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments