Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Export PowerPoint prezentace z PPTX do PDF a XPS pomocí PowerShell
květen 29
Export PowerPoint prezentace z PPTX do PDF a XPS pomocí PowerShell

Mám dost prezentací a nechce se mi to pokaždé ručně exportovat. Tak jsem si na to napsal scriptík, který vyexportuje PPTX prezentaci do PDF souboru. Druhý skript vytiskne PPTX do XPS. Nemyslím, že to potřebuje další komenty, pokud si to chcete upravit, všechno ostatní už vygůglujete podle toho zdrojáku.

Podstatné na tom kódu jsou různé hodnoty a typy, které se hůře hledají a, metoda volání COM pomocí psobject.BaseObject a uklízení paměti pomocí ReleaseComObject().

function Save-PptAs ([string] $pptFile, [string] $saveAs)
{
 $ppt = New-Object -ComObject PowerPoint.Application 

 # FileName, ReadOnly, Untitled, WithWindow
 $withWindow = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoFalse
 $slideDeck = $ppt.Presentations.Open($pptFile, [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue, [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue, $withWindow)

 Add-Type -AssemblyName Microsoft.Office.Interop.PowerPoint
 $saveOptions = [Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.PpSaveAsFileType]::"ppSaveAs$saveAs"

 $outFile = [System.IO.Path]::ChangeExtension($pptFile, $saveAs.ToLower())
 if (Test-Path $outFile) { Remove-Item $outFile -Force }
 $slideDeck.SaveAs($outFile, $saveOptions)


 $slideDeck.Close()
 [void] [System.Runtime.Interopservices.Marshal]::ReleaseComObject($slideDeck)

 $ppt.Quit()
 [void] [System.Runtime.Interopservices.Marshal]::ReleaseComObject($ppt)
}

 

function Print-PptAsXPS ([string] $pptFile, [string] $printAs, [string] $printHow)
{
 $ppt = New-Object -ComObject PowerPoint.Application 

 # FileName, ReadOnly, Untitled, WithWindow
 $withWindow = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoFalse
 $slideDeck = $ppt.Presentations.Open($pptFile, [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue, [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue, $withWindow)


 Add-Type -AssemblyName Microsoft.Office.Interop.PowerPoint
 $slideDeck.PrintOptions.OutputType = [Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.PpPrintOutputType]::"ppPrintOutput$printAs"
 
 Add-Type -AssemblyName Office
 $slideDeck.PrintOptions.FitToPage = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue
 
 $slideDeck.PrintOptions.HighQuality = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue
 $slideDeck.PrintOptions.NumberOfCopies = 1
 $slideDeck.PrintOptions.RangeType = [Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.PpPrintRangeType]::ppPrintAll
 $slideDeck.PrintOptions.ActivePrinter = "Microsoft XPS Document Writer";
 
 # we must do it synchronously in order to wait before .Close() and .Quit()
 $slideDeck.PrintOptions.PrintInBackground = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoFalse
 $slideDeck.PrintOptions.FrameSlides = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue
 $slideDeck.PrintOptions.PrintColorType = [Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.PpPrintColorType]::"ppPrint$printHow"


 $outFile = [System.IO.Path]::ChangeExtension($pptFile, 'xps')
 if (Test-Path $outFile) { Remove-Item $outFile -Force }

 [System.Threading.Thread]::CurrentThread.CurrentCulture = [System.Globalization.CultureInfo] 'en-US'

 [string[]] $paramNames = @('PrintToFile', 'Collate')
 [object[]] $paramValues = @($outFile, [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue)
 [void] $slideDeck.psobject.BaseObject.GetType().InvokeMember(
  'PrintOut', 
  [Reflection.BindingFlags]::InvokeMethod, 
  $null, 
  $slideDeck.psobject.BaseObject, 
  $paramValues, 
  $null, # ParameterModifiers
  ([System.Globalization.CultureInfo] 'en-US'), 
  $paramNames
  )

 $slideDeck.Close()
 [void] [System.Runtime.Interopservices.Marshal]::ReleaseComObject($slideDeck)

 $ppt.Quit()
 [void] [System.Runtime.Interopservices.Marshal]::ReleaseComObject($ppt)
}

Tak užívejte :-)

Comments

There are no comments for this post.

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments