Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > ISEčko jde skriptovat - automatické podepsání všech rozdělaných skriptů přímo z vývojového prostředí
únor 04
ISEčko jde skriptovat - automatické podepsání všech rozdělaných skriptů přímo z vývojového prostředí

Digitální podepisování PowerShell skriptů mě v poslední době docela otravuje, protože to zbytečně zdržuje. Kdykoliv uděláte nějakou změnu ve skriptu, musíte to nechat znovu podepsat. A PowerShell ISE má značný nedostatek v tom, že si nevšimne, když se soubory změní mimo prostředí. Takže je znovu nenahraje. Potřeboval jsem tedy primárně metodu, jak nechat pozavírat všechny soubory a znovu je otevřít. A vyklubalo se z toho toto:

Udělal jsem si tedy skript, který digitálně podepíše otevřené soubory (sign) rovnou z ISE. Řeší to několik problémů:

 • musíte nejprve neuložené soubory uložit. Nechcete ukládat už uložené, protože by to zbytečně změnilo jejich časová razítka
 • potom je musíte zavřít
 • abych zbytečně nezavíral všechny soubory, zavírám jenom ty, jejichž digitální signatura (digital signature) není platná. A pouze .PS1 přípony, ono ISE má i pěkné obarvování XML, které rád používám
 • podepsat ty soubory, co jste zavřeli
 • otevřít je znovu do ISE
 • a nastavit zpátky kurzor na pozici, kde byl před tím, než jsem je zavíral - jinak budete na začátku, což je dost otravné

Tady to je. Používám $psISE proměnnou. Funkci jsem si dal do PowerShell ISE profilu ($profile.AllUsersCurrentHost) a jede to jak po másle:

function global:Sign-ISE ([string] $signingCertSubjectMail = 'ondrej@sevecek.com')
{
 [System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2] $signingCert = $null
 $signingCert = dir Cert:\CurrentUser\My -CodeSigningCert | ? { $_.Subject -like "*E=$signingCertSubjectMail*" | Sort NotAfter | Select -Last 1 }
 
 if ($signingCert -ne $null) {

  $openFiles = $psISE.CurrentPowerShellTab | % { $_.Files }

  foreach ($oneOpenFile in $openFiles) {
 
   $oneFilePath = $oneOpenFile.FullPath
   $oneFileLine = $oneOpenFile.Editor.CaretLine
   $oneFileColumn = $oneOpenFile.Editor.CaretColumn
 
   if (-not $oneOpenFile.IsSaved) {

    [void] $oneOpenFile.Save()
   }


   if (([System.IO.Path]::GetExtension($oneFilePath) -eq '.ps1') -and ((Get-AuthenticodeSignature $oneFilePath).Status -ne 'Valid')) {

    [void] $psISE.CurrentPowerShellTab.Files.Remove($oneOpenFile)
    [void] (Set-AuthenticodeSignature $oneFilePath -Certificate $signingCert)
    $reloadedFile = $psISE.CurrentPowerShellTab.Files.Add($oneFilePath)
    $reloadedFile.Editor.SetCaretPosition($oneFileLine, $oneFileColumn)
   }
  }

 } else {

  throw 'Error: no signing certificate found'
 }
}

Dá se dokonce přidat do menu Add-ons volba na tuto funkci. A to všechno i s asociací klávesové zkratky. Takto:

$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add("Sign all", { Sign-ISE }, 'Ctrl+Alt+S') 

 

Comments

There are no comments for this post.

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments