Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ondrej Sevecek's Blog

:

Engineering and troubleshooting by Directory Master!
Ondrej Sevecek's Blog > Posts > Všechny linky na Office365 a Azure co jste kdy potřebovali
září 08
Všechny linky na Office365 a Azure co jste kdy potřebovali

Totální mejhem. Tak bych asi charakterizoval URL linky do různých služeb Office365. Tady je přehled, co jsem potřeboval, nebo zjistil a podobně. V následující tabulce jsou velice podstatné HTTPS prefixy, protože v mnoha případech nefungují. Pánové totiž dělají redirect jen na portu 80. Zřejmě proto, že to hostují na nějakém CDP a tím pádem tam nechtějí mít svůj certifikát na cizím webu. Když je na začátku X, tak ten odkaz nefunguje. Některé linky jsou jen pro ukázku, takže nejsou klikatelné.

Což je mimochodem případ i autodiscover, což pěkně zpomaluje, případně totálně kriplí Outlook., pokud nemáte hybridní scénář, kde je autodiscover u vás na onpremisu.

Link Co Poznámky
https://manage.windowsazure.com správa azůru  
https://signup.live.com založení Microsoft Account dříve Windows Live Id, neboli .NET Passport
https://login.live.com/logout.srf odhlášení Microsoft Account dříve Windows Live Id, neboli .NET Passport
http://office.microsoft.com/en-us objednávka trial verze Office365 Enterprise E3 kliknout úplně dole na slovo Enterprise
samozřejmě v angličtině, číst to česky nejde
http://office.microsoft.com/en-us/business/office-365-enterprise-e3-business-software-FX103030346.aspx objednávka trial verze Office365 Enterprise E3 přesný link bez ručního klikání, jenže kdo ví, jak dlouho vydrží funkční
https://portal.office.com správa a výchozí rozcestník Office365 tohle je správně na HTTPS. Přihlášení pouze organization account nebo ADFS.
http://portal.office365.com správa a výchozí rozcestník Office365 nelze použít s HTTPS, špatně uděláné přesměrování
X https://portal.office365.com - nefunguje HTTPS
https://login.microsoftonline.com správa a výchozí rozcestník Office365  stejné jako předchozí dva odkazy. Přihlašování pouze organization account nebo ADFS
https://login.microsoftonline.com/logout.srf odhlášení z Organization Account  
https://outlook.office365.com OWA stejně ale skončíte na doméně outlook.com :-)
http://outlook.office365.com OWA  
X https://outlook.office.com - nefunguje
X http://outlook.office.com - nefunguje
http://mail.office365.com OWA  
X https://mail.office365.com - podivně nefunguje HTTPS
X http://mail.office.com - nefunguje
X https://mail.office.com - nefunguje
http://outlook.office365.com/gopas.cz
http://login.microsoftonline.com/gopas.cz
přesměrování na správnou přihlašovací obrazovku pro vaši doménu pozor! Opět nefunguje s HTTPS, protože to přesměrování dělá CDP (content delivery provider). Tady vás to přehodí buď na vaši vnitřní AD FS stránku (buď FBA, nebo WIA - windows integrated authentication), nebo na MS vlastní při použití Office365 organization account.
http://technet.microsoft.com/library/office-365-system-requirements.aspx požadavky na Office365 kdyby to nefungovalo, tak googlujte: "Office 365 System Requirements"
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -ConnectionURI pro vzdálený PowerShell do Exchange Online připojíte se nějak takto:
$session = student@gopas.onmicrosoft.com | % { New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential (Get-Credential $_) -Authentication Basic -AllowRedirection }
Import-PSSession $session
https://ps.outlook.com/powershell -ConnectionURI pro vzdálený PowerShell do Exchange Online to stejné jako v přechozím případě, jenom mi někdy to minulé nefungovalo. Asi v případě jiného plánu, než Enterprise?
​https://contoso-admin.sharepoint.com ​- ConnectionURI pro vzdálený přístup do SharePoint Online ​Connect-SPOService -Url https://gopas-admin.sharepoint.com -Credential admin@gopas.onmicrosoft.com
autodiscover.outlook.com autodiscover CNAME  
sipdir.online.lync.com sip. Lync CNAME a _sip SRV  
webdir.online.lync.com lyncdiscover. Lync CNAME  
sipfed.online.lync.com _sipfederationtls Lync SRV  
http://testconnectivity.microsoft.com online testování konektivity  
http://autodiscover.outlook.com/autodiscover/autodiscover.xml testovací URL na autodiscover všimněte si, že HTTPS opět nefunguje, což potom děsně zpomaluje Outlook, nebo vyskakují chybové hlášky o špatných certifikátech úplně úchylných webů. Ano, tahle stránka potřebuje ověření, buď organization account, nebo vaše vnitřní AD FS.
http://technet.microsoft.com/library/hh373144.aspx seznam IP adres a portů kdyby to nefungovalo, tak googlujte: "Office 365 URLs and IP address ranges"
http://office.microsoft.com/en-us/products/office-365-roadmap-FX104343353.aspx přehled novinek a jejich plánů do budoucnosti kdyby to nefungovalo, tak googlujte: "Office 365 roadmap"
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19011 kalkulátor spotřeby pro Lync kdyby to nefungovalo, tak googlovat: "Lync 2010 and 2013 Bandwidth Calculator"
http://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Client-Network-8af1bf00 kalkulátor nároků pro Exchange Online googlovat: "Exchange Client Network Bandwidth Calculator"
http://mxtoolbox.com ne-Microsoft kontrola MX záznamů a RBL  
https://www.ssllabs.com/ssltest ne-Microsoft kontrola SSL a TLS certifikátů a spojení  
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx Windows Azure PowerShell linky ke stažení aktuálních verzí Windows Azure PowerShellu a sign-in asistenta. Potřebujete oba dva.
https://adfs.gopas.cz/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml AD FS metadata anonymní přístup (bez nutnosti ověřit), vrátí celé XML popisující daný AD FS server včetně jeho podepisovacího certifikátu ve formě Base-64
https://adfs.gopas.cz/adfs/ls/idpinitiatedsignon.htm test AD FS přihlášení přihlašovací stránka FBA (forms-based authentication) kterou lze ověřit, že AD FS opravdu ověřuje uživatele
https://adfs.gopas.cz/adfs/ls/?wa=wsignout1.0 odhlášení z AD FS zruší cookie pro AD FS. nezruší to tedy cookie pro online službu. Navíc, pokud jste se přihlašovali pomocí WIA (windows integrated authentication), tak odhlašování nemá v podstatě smysl, protože to proběhne jako SSO (single-sign-on) znovu automaticky když se vrátíte na předchozí stránku.
https://adfs.gopas.cz/adfs/ls/?wa=wsignout1.0&wreply=https://www.google.cz odhlášení z AD FS s přesměrováním  

Comments

Re: Všechny linky na Office365 a Azure co jste kdy potřebovali

nějaký další článek na Office365 a DirSync: https://www.sevecek.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=511
ondass on 5.8.2015 20:35

Doplnění

Dobrý den Ondro
Ještě bych doplnil dva odkazy :)
- portal.azure.com
- powerbi.com

Případně ještě Operation Managment Suite
- https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/operations-management-suite
Daniel Hejda on 13.12.2016 8:26

Dalsi odkazy

Tak a dneska uz i tyto 2 pro Kerberos skrze Azure AD Connect
https://autologon.microsoftazuread-sso.com
https://aadg.windows.net.nsatc.net

Daniel Hejda on 13.1.2017 1:41

Add Comment

Title


Pole Title nemusíte vyplňovat, doplní se to samo na stejnou hodnotu jako je nadpis článku.

Author *


Pole Author nesmí být stejné jako pole Title! Mám to tu jako ochranu proti spamu. Roboti to nevyplní dobře :-)

Body *


Type number two as digit *


Semhle vyplňte číslici dvě. Předchozí antispemové pole nefunguje úplně dokonale, zdá se, že jsou i spamery, které pochopily, že je občas potřeba vyplnit autora :-)

Email


Emailová adresa, pokud na ni chcete ode mě dostat odpověď. Nikdo jiný než já vaši emailovou adresu neuvidí.

Attachments